Koho máme na radniciStarosta:
Petr Hable (Volba pro Nové Město
VPNM, na snímku)
Místostarosta:
Michal Beseda (VPNM)
Členové rady:
Lubomír Černý (ČSSD)
Vilém Maur (VPNM)
Petr Neumann (KDU-ČSL)
Marie Petruželková (VPNM)
Martin Prouza (Východočeši)
Další zastupitelé:
Josef Hylský ml. (KDU-ČSL)
Jiří Krýda (KDU-ČSL)
Petr Fanta (ČSSD)
Jan Čopík (ČSSD)
Jiří Tymel (Východočeši)
Jiří Hladík (VPNM)
Jan Němeček (VPNM)
Jan Neumann (VPNM)
Jiří Sláma (VPNM)
Zdeňka Kulhavá (KSČM)
Věra Řeháková (ODS)
Libor Hovorka (ODS)
Libor Šnajdr (STAN)
Petr Valášek (TOP 09)

Z iniciativy nového zastupitelstva a v rámci maximální otevřenosti úřadu vůči veřejnosti bylo například zahájeno zveřejňování smluv, které město Nové Město uzavírá. Město je tak jedním z prvních v Královéhradeckém kraji, která své smlouvy zveřejňují.Občané se tak na portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz) mohou seznámit se smlouvami, které město uzavřelo počátku letošního roku. Zveřejňovány jsou všechny smlouvy s výjimkou třeba smluv s finančním plněním do dvaceti tisíc korun, smluv uzavíraných podle zákoníku práce a smluv nájemních.

Zásobník řekne, kam dát peníze

Dalším zajímavým krokem je, že občanům je k dispozici zásobník investičních akcí města, který je umístěn na městských internetových stránkách. Zásobník je jedním ze základních výstupů rozvojové strategie a zahrnuje něm veškeré akce, zlepšení a úpravy, které by bylo vhodné ve městě uskutečnit. Zásobník vznikal postupně v průběhu uplynulých dvaceti let na základě návrhů, které předkládali občané, zastupitelé, radní, organizace města a odborné útvary městského úřadu. Zveřejněný seznam je živým dokumentem, který se bude průběžně měnit ubývat budou akce již realizované a přibývat akce zařazené na základě rozhodnutí městských radních.

Investice za více než 1,5 miliardy

Je však nutno přiznat, že ne vše jde hned a na vše, co v zásobníku je, nejsou finance. A tak objem všech akcí zařazených v seznamu přesahuje částku 1,5 miliardy korun. Je tedy zřejmé, že všechny akce není možné realizovat ihned a výběr konkrétních akcí k realizaci se má uskutečňovat v souladu s prioritami uvedenými ve strategickém rozvojovém plánu a s finančními možnostmi města.

Zásobník je členěn podle jednotlivých kategorií, ve kterých jsou uvedeny všechny akce, které by mohly být v budoucnu v Novém Městě nad Metují realizovány. Každý námět má své identifikační číslo a je zahrnut jako projekt do počítačového programu, který město k evidenci a řízení projektů využívá.

Zavázali se k otevřenosti

Zveřejnění zásobníku je další krokem v naplňování programu, ke kterému se současné vedení města zavázalo. Občané mají právo na maximum informací o svém městě, o probíhajících investičních akcích i o rozvojových plánech.

Hlavními cíli současného zavádění principů projektového řízení do investičního rozhodování města je přehlednější plánování akcí, snadnější a důslednější kontrola jejich realizace a zefektivní práce oddělení rozvoje města na městském úřadu, které je za plánování a realizací investičních akcí zodpovědné. Zároveň se vedení města, radě města i zastupitelům dostává do rukou nástroj, který umožní dlouhodobější plánování rozvojových aktivit a sestavování investičních výhledů na několik let dopředu.

Dalším krokem k větší transparentnosti je v letošním roce poprvé veřejnosti předložená souhrnná zpráva o činnosti městského úřadu. Jedná se o přehled za rok 2014, jehož cílem je poskytnout podrobné informace o činnosti zaměstnanců města. K nahlédnutí je na internetových stránkách městského úřadu.