„Na začátku školního roku si děti individuálně za podpory sociálních pracovníků stanovily cíle, kterých chtějí v rámci doučování dosáhnout. Zároveň si vymezily kroky, které jsou k jejich dosažení nezbytné. Každé čtvrtletí se zhodnotí aktuální situace, naplňování cílů a stanovují se plány na další období,“ přiblížila nám program Žaneta Csaszárová. Celým motivačním programem děti provází „Šnek“, na kterém jsou znázorněny postupy jednotlivých účastníků doučování během celého školního roku. „Cílovou metou pro všechny zapojené děti je středové pole Šneka, které představuje poslední doučování ve školním roce,“ uvedl Josef Macháček, sociální pracovník a jeden z hlavních realizátorů projektu Učíme se pro život. „Za každou lekci doučování a v případě, že jsou dodržována všechna stanovená pravidla klubu, získává dítě bod. Pokud se mu podaří načerpat určitý počet bodů, obdrží stanovenou odměnu. Pokud děti závažně poruší pravidla, získané body ztrácí,“ dodala druhá realizárka projektu a sociální pracovnice Zuzana Beranová. Motivační program reaguje také na možnost, že se dítě na doučování nedostaví a přesto má zájem body získat. V tom případě může body vybojovat splněním testu ze všech problematických předmětů, který mu „na míru“ sestaví lektoři. Děti, které dosáhnou středového pole Šneka mohou přednostně jet na týdenní prázdninový pobyt. „Motivační program doučování se Šnekem je naše know-how, které funguje a děti zároveň baví,“ řekl Macháček. Doučování probíhá dvakrát týdně v Milíčově domě a v ZŠ Josefov. Hlavními předměty jsou český jazyk, anglický jazyk a matematika. „Projekt je financovaný ze zdrojů EU. Evropské společenství podpořilo projekt částkou 37 178 €. Sbírkový projekt Pomozte dětem! poskytl Milíčovu domu na realizaci 250 tisíc korun,“ dodala Csaszárová .