„Všichni v naší župě se na zdejší slet vždycky těšíme, protože na Novém Hrádku je pokaždé úžasná atmosféra. Pro místní sokoly to je srdeční záležitost pořádat jediný slet na Náchodsku," neskrývala spokojenost starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy Helena Rezková s poslední generálkou nácviku hromadných skladeb v Královéhradeckém kraji před konáním XVII. všesokolského sletu v Praze.

VIDEO: Sokolové na Hrádku hostili slet, nebáli se ho uspořádat ani v roce 1939 | Video: Jiří Řezník

Po slavnostním zahájení a nástupu všech cvičenců byla Helena Rezková jednou z desítek žen a seniorek, které rozproudily slet Babím létem (cvičení s barevnými deštníky). Příběh skladby o dešti a letní bouřce kontrastoval se slunečními paprsky, které po celou dobu sletu dopadaly na stovky cvičenců střídajících se na ploše před Sokolovnou i na diváky na zaplněné přírodní tribuně.

Nebylo cvičenkám líto, že nepršelo a jejich deštníky alespoň chvíli neplnily svou odvěkou funkci? „Líto nám to rozhodně nebylo, protože minulý týden na krajském sletu v Hradci Králové jsme si deště všichni užili plné dvě hodiny, takže dnes jsme s radostí cvičili za sluníčka. Je to veliký zážitek cvičit sletové skladby," užívala si spolu s ostatními slavnostní den.

Jako jediní v republice se nebáli uspořádat slet ani v roce 1939

I když zdejší jednota nepatří k těm největším, má zde pořádání sletů více než 90letou tradici. Sletové vystoupení se letos navíc koná u příležitosti 100. výročí zdejší sokolovny, která prošla v posledním desetiletí velkou rekonstrukcí. „Sokolové si v Novém Hrádku v roce 1924 dostavěli vlastníma rukama krásnou sokolovnu, která je dodnes jednou z dominant této podhorské obce. První župní slet tady jednota uspořádala už 23. června 1929, veřejná cvičení se tu ale konala od roku 1898," připomíná Helena Rezková. Ale už za necelých deset let dali sokolové svou pýchu v roce 1938 k dispozici československé armádě, která zde střežila státní hranici.

VIDEO: Sokolové na Hrádku hostili slet, nebáli se ho uspořádat ani v roce 1939 | Video: Jiří Řezník

Přesto byl v roce 1939 zdejší jednotou uspořádán župní slet jako jediný a poslední v okupované republice před 2. světovou válkou. „Konal se pod dozorem německých orgánů, kdy se žádné a daleko větší jednoty už neodvážily slet uspořádat. Sokolský průvod byl zakázán, přesto obcí prošel, ale bez praporů a doprovodné hudby,“ připomíná vzdělavatelka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy Pavlína Špatenková.

Sokolská myšlenka vadila nacistům i komunistům

V říjnu 1941 byla rozpuštěna Československá obec sokolská a její majetek zabaven. Práce zdejší jednoty však pokračovala ilegálně. Za sokolskou myšlenku a další činnost musela jednota krutě zaplatit několika životy. Starosta župy, člen místní jednoty a ředitel zdejší měšťanské školy Vojtěch Koláč byl nacisty zavražděn v Osvětimi v roce 1942. V témže roce zemřel v Terezíně pokladník jednoty Josef Světlík a v roce 1944 byl v Gribo umučen náčelník jednoty Josef Vondřejc.

VIDEO: Sokolové na Hrádku hostili slet, nebáli se ho uspořádat ani v roce 1939 | Video: Jiří Řezník

Po skončení války došlo v obci k rychlé obnově Sokola a 16. srpna 1945 se uskutečnil velký Den sokolské mládeže. Jednota se zúčastnila XI. všesokolského sletu v roce 1948, kde někteří členové projevili nesouhlas s komunistickým režimem a prezidentem Klementem Gottwaldem. Byli vyslýcháni a na několik dnů uvězněni. Včetně funkcionářů jednoty pak vyloučeni ze Sokola.

V Praze se představí na 70 místních sokolů

Sokolské slety se v Novém Hrádku znovu konaly i po roce 1989 a to v letech 1994, 2000, 2006, 2012 a 2018. „Jednota se vždy také účastnila všesokolských sletů v Praze a bude tomu tak i v letošním roce, kdy tam vystoupí na 70 zdejších sokolů v několika skladbách," vyzdvihla starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy přínos zdejších sokolských aktivity, které jsou určeny všem věkovým kategoriím ve sportovních oddílech i oddílech sokolské všestrannosti. Dlouholetou tradici má v Novém Hrádku především oddíl lyžování.

VIDEO: Sokolové na Hrádku hostili slet, nebáli se ho uspořádat ani v roce 1939 | Video: Jiří Řezník

XVII. všesokolský slet 2024

- Snad žádná organizace na světě se nemůže pochlubit tím, že její tradiční slavnostní akce se koná již ve třetím století

- V roce 2022 uplynulo 140 let od prvního sletu v roce 1882, což podtrhuje unikátní tradici této události

- Vyvrcholení příprav, které trvají šest let, tedy sletový týden v Praze bude od 30. června do 5. července 2024

- Sletový tým očekává účast 20 tisíc cvičenců a více jak 50 tisíc diváků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí

- Do projektů spojených se XVII. všesokolským sletem se zapojilo podle odhadů téměř 100 tisíc sokolů z většiny tělocvičných jednot, kterých je přes 1000.

- Přidají se i jednoty ze zahraničí. Sokol působí v 18 zemích světa. Právě zahraniční jednoty byly ty, kdo držel tradici sletů v době, kdy byl spolek Sokol zakázán