„Pokud se však pohybují v území Národní přírodní rezervace, je třeba si stále uvědomovat, že se jedná o unikátní malý ostrov dochované divočiny uprostřed krajiny, většinou intenzivně lidmi využívané,“ vysvětluje zoolog Spíšek, proč je důležité pohybovat se výhradně jen po vyznačených a doporučených stezkách a v ostatním území dopřát klidu těm, které pak mohou i pozorovat.


A není to jen sokol, který zde hnízdí, ale i krkavec velký, výr velký, holub doupňák, kavka obecná a poštolka obecná. „Navíc po dřívějších zkušenostech je jisté, že koncem června opět bude plně zprůchodněn i úsek okolo Chrámových stěn. Zde v případě úspěšného vyhnízdění bude možné mladé sokoly i s rodiči s trochou štěstí zahlédnout,“ předpokládá zoolog Správy CHKO Broumovsko, a dodává, že turisté mohou „využít“ i strážce a nechat si od nich například ukázat některé hnízdící ptáky, pokud to momentální podmínky dovolí.


„Chceme poděkovat návštěvníkům skal, kteří respektováním opatření ochrany přírody napomohou k úspěšnému vyhnízdění jednoho z dosud mála párů sokolů stěhovavých, kteří v současnosti hnízdí na území ČR, a to za cenu malého omezení, jež spočívá v ohledu na starostlivé ptačí rodiče a týká se krátkého úseku turistického okruhu,“ dodal na závěr Jiří Spíšek.