Odvolací Krajský soud v Hradci Králové dnes potvrdil zamítnutí žaloby manželů Kučerových, kteří se domáhali zajištění přístupu na své pozemky u obce Hořenice na Náchodsku v blízkosti budoucího kruhového objezdu na začátku obchvatu Jaroměře. Žalovanými byly Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstvo dopravy. Žalobci musejí také za obě instituce zaplatit náklady na odvolací řízení. Rozsudek je pravomocný. Žalobu již dříve letos zamítl Okresní soud v Náchodě. Žalobci ani jejich právní zástupce se čtvrtečního jednání nezúčastnili. Tímto soudním rozhodnutím tak státu odpadla jedna z překážek v pokračování stavby obchvatu.

Kučerovi se žalobou na ochranu držby domáhali naplnění takzvané služebnosti cesty. Obávají se toho, že až bude kruhový objezd dokončen, nedostanou se ke svým pozemkům po původní přístupové cestě. Usilovali o zákaz stavebních prací a terénních úprav souvisejících se stavbou části obchvatu do doby, než ŘSD zajistí k pozemkům sjezd. "Žádné narušení pokojného stavu nebylo zaznamenáno. Je tu zjevná účelovost jednání žalobců. Služebnost cesty nedává smysl, vede odnikud nikam,“ řekl předseda senátu krajského soudu Pavel Moravec. Obě žalované instituce navrhly soudu žalobu zamítnout, protože podle nich kvalita práva cesty je zachována v běžné obecné rovině.

Podle mluvčí soudu si Kučerovi v době přípravy stavebního povolení obchvatu v roce 2020 na svých dvou pozemcích, které byly v květnu 2021 z části vyvlastněny, zřídili obslužnou cestu ke svým zbývajícím pozemkům. Vyvlastnění úspěšně napadli, rozhodnutí Krajského úřadu v Hradci Králové o vyvlastnění bylo hradeckým krajským soudem 21. července 2021 zrušeno a vráceno krajskému úřadu. Krajský úřad proti tomu podal koncem srpna kasační stížnost. Před červencovým rozhodnutím krajského soudu se Kučerovi domáhali ochrany rušené držby u náchodského okresního soudu, který žalobu zamítl. Podle okresního soudu držba pozemků u Hořenic není stavbou obchvatu rušena, protože se na nich nestaví. Krajský soud se zabýval odvoláním žalobců proti tomuto rozhodnutí.

"Okresní soud rozhodl věcně správně, žaloba byla zamítnuta správně," řekl Moravec.

close Obchvat Jaroměře info Zdroj: ŘSD zoom_in

Soudce Vrchního soudu v Praze František Kučera vede se státem do deseti sporů o pozemky kolem dálnice D11 u Jaroměře. U Hořenic by se měl obchvat napojovat na budovanou dálnici D11 a na nynější komunikaci. Podle právní zástupkyně Františka Kučery jsou zásadní dva spory, ostatní jsou k těmto přidružené. Jde o parcelu v místech plánovaného dálničního sjezdu a o kauzu týkající se větší části pozemků, jež stát potřebuje pro obchvat.

Obchvat bude přeložkou silnice I/33, od Hořenic povede severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice.

Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem patří k nejdéle budovaným silničním stavbám v ČR. Dálnice začala vznikat v roce 1978 a od roku 2017 končí na úrovni Hradce Králové. Ve výstavbě jsou dva úseky z Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře. Stavba úseku do Jaroměře začala v dubnu 2019, úsek z Hradce do Smiřic v únoru 2019. Podle posledních vyjádření ŘSD by se motoristům měla dálnice do Jaroměře otevřít letos v prosinci.