Tato tradice je písemně dochována již ze 13.století. Naši předkové si na tomto svátku velice potrpěli, a to i přesto, že církvi se tato tradice vůbec nezamlouvala.

Masopust byla jedna velká veselice, kdy lidé občas až ztráceli rozum. Byl to takový poslední den před 40denním půstem. Byl to svátek ve znamení masek a průvodu. Masek bylo veliké množství, přičemž všechny měli nějaký význam. Nejznámější z nich byl například medvěd, což je nejstarší dochovaná maska, kterou známe. S ním si musela zatancovat každá žena a dívka.

Další maskou bývala kobyla nebo také klibna. Byla to důležitá postava, na kterou byly svedeny všechny prohřešky uplynulého roku. Na konci masopustního průvodu pak byla odsouzena a popravena na znamení očisty a smazání všech prohřešků ostatních.

Hlavní postavou byl bezpochyby Masopust oblečený do barevného kostýmu, mluvčí celého průvodu. Dále byli v průvodu Žid, babka, smrt, ras, Turek, ale i mnoho zvířecích masek, od kterých lidé přebírali zvířecí vlastnosti.

Nezbytnou součástí průvodu byli hudebníci, kteří po celou dobu průvodu zpívali a hráli na nástroje. Na konci každé masopustní veselice se pohřbívala basa, která představovala definitivní konec veselí a počátek dlouhého půstu.

V Náchodě byla tradice Masopustu nedávno obnovena, v sobotu 2. března nás čeká již 4.ročník.

Celé to vzniklo jako nápad při česko-polské výměně mládeže. „Byl to můj úplně první projekt, kam jsem jela jako vedoucí,“ zavzpomínala Daria Sitko, vedoucí mezinárodního oddělení SVČ Déčko. „Při jedné aktivitě měli účastníci za úkol najít společné tradice, které máme s Poláky, a tak je napadl i masopust. Tím vznikla velká myšlenka obnovit tradici Sousedský masopust.“

Pod vedením tehdejší ředitelky SVČ Déčka, Lídy Pohankové započaly velké přípravy.

Jiří Rohlena, zakládající člen Erasmáků: „Museli jsme toho tolik domluvit. Spolupráci s městem, s Kudowou Zdroj. Zařídit propagaci. Večer před samotným masopustem jsme vařili guláš a hodně jsme si to užili“.

„Třetí ročník masopustu,“ začala vyprávět Oresta Fedak, staronový člen skupiny, „byl první, na kterém jsem pomáhala. Měla jsem to štěstí, že jsem narazila na tak skvělou partu“.

„Tento rok nás čekají změny,“ řekl Matyáš Bohuška, nejstarší služebně, a zároveň nejmladší člen skupiny. „Navázali jsme spolupráci s Muzeem Náchodska, SVČ Déčko se bude podílet na organizaci. Podporu máme i od měst Náchod a Kudowy Zdroj. Těší nás osobní účast pana starosty Jana Birke a starostky Anety Potoczne. Na přípravách pracujeme už s předstihem. Letos průvod nepůjde od hranic, ale až od Itálie směrem na náměstí. Po cestě bude několik velmi zajímavých zastávek. Myslím, že se Náchod má na co těšit.”

Přijďte v sobotu 2. března a užijte si masopust s námi.

Program:
4. masopustní průvod ve znamení pestrých a veselých masek půjde v sobotu ve 14 hodin od Itálie směrem na Masarykovo náměstí. Tam budou od 9 do 18 hodin prodejní trhy a od 14.30 hodin veselý program. Zahraje kapela Blue Noise a zazpívá písničkář Michal Horák. Guláš pro masky bude zdarma.

Masopustní maškarní rej pro děti
Po sousedském masopustním průvodu se v 15 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě koná zábavné odpoledne pro děti. Bude se tančit i soutěžit. Vstupné: bez masky 40 Kč, všechny masky i dospělí zdarma.

Masopustní maškarní rej pro dospělé
Zapomeňte na starosti a přijďte se bavit v 19 hodin do městského divadla. Masku na sebe, dobrou náladu s sebou. Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští ochotníci. K tanci zahraje hudební skupina REFLEX Hronov.

Oresta Fedak