Mezinárodní horolezecký filmový festival (MHFF) je soutěžní přehlídka profesionálních a amatérských filmů z celého světa s horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival má v Teplicích nad Metují dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jak u českých tak zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a to zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Termín festivalu se postupem času ustálil na posledním srpnovém víkendu a dělá tak pomyslnou tečku za dvěma měsíci prázdnin.

Pokud chcete vyhrát dvě permanentky na festival, můžete dnes soutěžit s Náchodským deníkem.

Soutěžní otázka zní:

Kolikátý ročník Mezinárodního f se letos koná?

a) 22; b) 32; c) 42

Odpovědi můžete posílat ve tvaru: Soutěž 20. 8. a, b nebo c na e-mailovou adresu andrea.pelcova@denik.cz nebo formou SMS na telefon 602 139 105, a to do pondělí 24. srpna 2015 do 15 hodin. Nezapomeňte uvést své jméno a kontakt na vás. Výherce bude informován.