Asfalt se měl opravovat o víkendu, jenže k žádné opravě nakonec nedošlo. Investor se prý nedokázal dohodnout s dodavatelem stavby. Nový termín má být upřesněn.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové. To také poškození silnice po pár týdnech provozu reklamovalo. Jako hlavní příčina poškození povrchu bylo označeno použití typu asfaltu, u kterého při běžných klimatických podmínkách k těmto změnám nedochází. Oprava má proto spočívat v položení jiného, tvrdšího, typu asfaltu. Ten má i lépe vyhovovat nadměrnému zatížení v tomto úseku silnice.