Aleš Fetters se narodil 4. dubna 1933 v Úpici na Trutnovsku, v kraji bratří Čapků, Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Zakotvil v roce 1959 v Náchodě, kde se oženil a působil jako středoškolský profesor na tamějším gymnáziu. Počátkem normalizace musel z politických důvodů v roce 1975 odejít ze školství a pak pracoval deset let jako dělník v nepřetržitém provoze náchodské teplárny.

Byl ředitelem gymnázia v Náchodě

K 1. únoru 1990 se vrátil jako ředitel na gymnázium v Náchodě, aby po dvou letech byl jmenován do odpovědné funkce inspektora České školní inspekce pro okresy Náchod a Trutnov (1991-1995), odkud odešel v roce 1995 do důchodu. V Náchodě významně působil a stále působí v regionální kultuře i publicistice. Velmi přínosná je i jeho autorská aktivita jako člena redakční rady vlastivědného sborníku Rodným krajem v Červeném Kostelci.

V literární činnosti se Aleš Fetters zaměřil na regionální kulturní aktivity a spisovatele východních Čech. Píše do regionálního i celostátního tisku a sborníků, věnuje se literárním tradicím nejen Sobotecka, Úpicka, Náchodska. Jeho záběr je vskutku široký. Zejména se zabýval přátelstvím Fr. Šrámka a K. Čapka, připravil k vydání jejich vzájemnou korespondenci. V roce 2002 vyšla jeho knižní studie Přátelé Karel Čapek a Fráňa Šrámek.

Povedenou útlou bibliofilii tvoří Fettersovo 3. vydání literárního průvodce s názvem Krajem Devatera pohádek, v němž mapuje regionální motivy v pohádkových knihách bratří Karla a Josefa Čapků i jejich sestry Heleny Čapkové. Té věnoval několik průkopnických, objevných a původních studií a posléze samostatnou brožuru.

Od vysokoškolských studií Aleš udržoval korespondencí s řadou významných českých literátů (Václav Havel, Josef Škvorecký), z níž vytěžil velmi zajímavé a podnětné knížky Epizoda z 60. let. Korespondence Václava Havla a Aleše Fetterse, a Josef Škvorecký a Náchod. Slavnému náchodskému rodákovi a spisovatelovi Josefu Škvoreckému věnoval hned několik brožur, z nichž lapidární a výstižný Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého vyšel též v polštině a angličtině.

Jubilant se s oblibou vracívá k tématům, které se snaží variovat nebo uchopit zcela nově a přinést nové poznatky. Jeho velkou láskou je však Karel Čapek, jemuž věnoval i pozoruhodnou brožuru Karel Čapek v rodném kraji a řadou statí se habilitoval na předního znalce jeho života i díla. Pravidelně publikuje v buletinech Společnosti bratří Čapků v Praze, jejímž je agilním a respektovaným členem.

Fettersovo rozsáhlé literární dílo nelze v krátkém článku celé postihnout a zhodnotit. Vždyť jeho výběrová bibliografie vykazuje 23 samostatných publikací a 32 významnějších statí ve sbornících. Je však autorem stovek článků v periodikách celostátních a regionálních.

Má charakter a morální kredit

Z jeho díla lze usoudit, že jde o kulturně založeného charakterního intelektuála s vysokým morálním kreditem, jehož životním krédem, věřím, je myšlenka: „V mezích možností být prospěšný druhým, vážit si i drobné, nenápadné, pozitivní práce."

Stovky jeho studentů a studentek rádi a s úctou a láskou vzpomínají na svého lidsky vstřícného a zároveň i náročného středoškolského profesora, v tom nejlepším výborného učitele, který je formoval v duchu těch nejlepších demokratických a humanistických tradic, pokud mu to bylo dovoleno.

Závěrem mi dovolte, abych příteli Aleši Fettersovi, jehož osobně znám od vysokoškolských let, nositeli Ceny Karla Čapka za rok 2001 na Slovensku, českému spisovateli a publicistovi, jehož osobnost připomínají tři prestižní biografické encyklopedie Kdo je kdo v České republice, poblahopřál k jeho letošním 80. narozeninám. Poděkoval mu za vše pozitivní, co vykonal pro českou kulturu, literaturu i region.

Do dalších let mu spolu s redakcí Náchodského deníku přejeme další tvořivé počiny obohacující českou literaturu a vědu. Samozřejmě i pevné zdraví a hodně tvůrčí síly a elánu. Milý příteli Aleši, mnoga ljeta, živijó!

JIŘÍ UHLÍŘ