Právě takový úkol dostali od nadace Proměny děti ze Základní školy Broumov sídlící v Hradební ulici v blízkosti parku Alejka. „Díky spolupráci nadace a ZŠ Broumov se podařilo do obnovy parku zapojit i nejmladší broumovskou veřejnost. Principem společného projektu je vytvoření deníku, do kterého děti pod dohledem svých učitelů zapisují reportáže o proměně parku během stavby. Jednotlivé třídy se střídají, a postupně se tak celá škola seznamuje s obnovou parku. Deník parku Alejka, který nadace společně s dalším nezbytným vybavením škole věnovala, by měl podpořit navázání vztahu dětí k parku v blízkosti školy,“ vysvětluje význam deníku parku Alejka Jolana Říhová z nadace Proměny. „Nadace se tak snaží preventivně omezovat projevy vandalismu a podporovat aktivní využívání nově upravených veřejných prostranství,“ dodává.

Zajímá vás, jak vidí proměny Alejky žáci 3.A, 5.A, 5.B, 7.A a 7.B z broumovské základní školy? Prohlédněte si fotogalerii na stránkách : www.nadace-promeny.cz.

„Záznamy z deníku se budou průběžně objevovat na webových stránkách nadace, ve zpravodaji Proměny broumovské Alejky, na výstavách a v tisku. Dokončený deník bude nakonec prezentován na slavnostním otevření nového parku veřejnosti,“ dodala na závěr Jolana Říhová.