Sportovní hřiště, které je v těchto dnech přikryté sněhovou pokrývkou, dělá radost žákům školy už nyní, ale mnohem více se těší na jaro, kdy k němu přibudou ještě herní prvky na školní zahradě. „Hřiště si bylo prohlédnout i vedení města. Děti své nadšení z dárku vyjádřily milou písničkou, která byla poděkováním všem, kteří se zasloužili o to, aby měly kde trávit volný čas o přestávkách a po vyučování," uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Symbolicky hřiště pokřtil starosta Jan Birke prvním výkopem fotbalového míče do nové branky.