Na slavnostní otevření, které začalo v 10 hodin, byli pozváni všichni, kteří se svým způsobem podíleli na realizaci tohoto díla.


Úvodem předseda TJ Slovan Broumov Petr Možný přivítal hosty a také občany Broumova, kteří si mohli prohlédnout prostory dobudovaného objektu.
V krátkých vystoupeních starostky Libuše Růčkové a poslankyně Zdeňky Horníkové byla shrnuta cesta od záměru k realizaci včetně problémů, které s tím byly spojeny.


Než došlo k slavnostnímu přestřižení pásky, nejmladší členové oddílu kopané předali jako výraz poděkování za pomoc při realizaci sportovního střediska poslankyni Zdeňce Hroníkové malé kytičky karafiátů. Po prohlídce prostor objektu hosty, členy výboru TJ Slovan Broumov i broumovskou veřejností setrvali všichni přítomni v otevřené diskusi u skromného pohoštění.


U příležitosti slavnostního otevření sportovního střediska sehráli nejmladší členové oddílu kopané propagační utkání. (jb)