Právníci před koncem roku proto třeba i prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR upozorňovali na to, že obce mohou s příchodem nového roku očekávat zvýšenou zátěž související právě s účastí v soudním řízení.

Jak se hned počátkem ledna ukázalo, této poslední možnosti využilo i Benediktinské opatství v Broumově. Prostřednictvím své advokátky JUDr. Aleny Štumpfové podalo žalobu hned na dvě strany: prvním žalovaným je město Police nad Metují, druhým pak stát, který v tomto případě zastupuje Státní pozemkový úřad.

„Šance na úspěch obcí v probíhajících sporech je velice reálná a nelze proto než doporučit konzultaci dalšího postupu s kvalifikovaným odborníkem, přičemž takto vynaložené náklady mohou pomoci udržet obecní majetek ve značné hodnotě a zabránit vzniku dalších škod," radí advokát Luboš Fojtík z kanceláře Konečná & Zacha.

V současné době se oběma žalobami zabývají soudci. Zatímco spor opatství versus stát řeší Krajský soud v Hradci Králové, kauzu mezi řádem a Policí nad Metují dostal Okresní soud v Náchodě.

Náchodský soud nicméně nyní řízení přerušil a čeká na verdikt z Hradce Králové, neboť tamní rozhodnutí může mít velký vliv na závěr vydaný v procesu mezi Policí a broumovským opatstvím.

Spory s církví se vedou i jinde

Obdobnou žalobu, s jakou se nyní potýká Police, řeší i jiná města a obce u nás. Podle sdělení Štěpánky Filipové ze Svazu měst a obcí ČR se jich dle odhadu do soudního sporu s různými církevními řády dostalo tři sta až tři sta padesát.

Počátkem března v tomto duchu proběhla i schůzka zástupců Svazu, dotčených samospráv a biskupské konference. Jejím cílem bylo zhodnotit dosavadní průběh majetkových převodů (církevních restitucí) podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a jeho vliv na města a obce v České republice.

„Pro města a obce je velmi důležité najít smírnou cestu. Vždy je samozřejmě lepší dohoda, než soudní pře. Pomoc, kterou nabízí Česká biskupská konference, je tak velmi cenná a děkujeme za ni. Náš svaz se bude nadále snažit připravit podmínky pro jakéhosi mediátora, který by ve věci církevních restitucí také mohl pomoci. Pozitivní roli by mohl sehrát i v kontextu s důvěrou samospráv v církve, která mohla utrpět," informoval Deník předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Zástupci římskokatolické církve zde i znovu potvrdili nutnost respektovat neprolomitelnost hranice 25. února 1948 pro uznání nároku na vydání církevního majetku a plně se distancovali od všech eventuálních pokusů ji zpochybnit. Se zástupci Svazu se i dohodli na posílení zpětné vazby a na efektivnějším i detailnějším předávání informací o restitučních problémech tak, aby se případné komplikace během vyjasňování majetkových práv a převodu majetku co nejvíce eliminovaly.

Jak si mají obce a města počínat v případě žaloby:- Nepodcenit podanou žalobu a být ve sporu procesně aktivní, ideálně za asistence kvalifikovaných odborníků. Nelze totiž vyloučit, že v případě nečinnosti by soudy mohly žalobě vyhovět i v situaci, kdy by jinak nárok církve nebyl důvodný.
- Spolupracovat při získání informací a detailních podkladů se Státním pozemkovým úřadem.
- Jednat o vyřešení záležitosti s žalobcem, nicméně nepřistupovat na vydání žádného majetku bez příslušného soudního rozhodnutí (nebo přinejmenším stanoviska kvalifikovaného odborníka o tom, že šance na úspěch ve sporu jsou malé). Bez takového podkladu by se totiž členové orgánů obce vystavovali potenciálnímu nařčení z protiprávního jednání, konkrétně např. až trestnímu stíhání pro trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku.