Zároveň se své práce ujali i nový radní i další zastupitel města. „K volbě nových funkcionářů zastupitelé přistoupili přesně po měsíci od rezignace uvolněného místostarosty Tomáše Šuberta (Patrioti města Náchoda)," uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

Nové dělení resortů

Nové uspořádání v čele města bude přínosem především v podobě přehlednějšího a jasnějšího rozdělení kompetencí jednotlivých místostarostů, kteří tak budou moci věnovat konkrétním úkolům větší pozornost. „Aby byly jednotlivé agendy spravovány pečlivě a efektivně, je nezbytné, aby nás bylo víc. Doba je dnes navíc tak hektická a rychlá, že není možné nedělat v tom shonu chyby. A těch bych se rád vyvaroval," uvedl k volbě místostarostů starosta Jan Birke (ČSSD).

Ve vedení opět i žena

Na základě volby zastupitelů se první místostarostkou, dlouhodobě uvolněnou pro výkon funkce, stala Pavla Maršíková (KDU-ČSL), která tuto pozici zastávala již v letech 2002-2010. Ta bude mít v kompetenci odbor správy majetku a financování a odbor sociálních věcí (mimo problematiku školství) včetně organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů a zastupování města navenek v těchto věcech. „Mé zvolení je přirozeným výsledkem koaliční dohody. V rámci své kompetence se budu snažit o efektivní využívání financí v oblasti správy majetku a investic s cílem postupné realizace jednotlivých akcí, schválených v rozpočtu města na rok 2016. Předpokládám spolupráci se všemi odbory, ale také řešení podnětů z řad občanů," uvedla po svém zvolení Pavla Maršíková.

Neuvolněné funkce

Na základě dohody koaličních stran ČSSD, KDU-ČSL a Patrioti byly zřízeny i posty dalších dvou místostarostů. Těch se nově ujmou, a to formou neuvolněných mandátů pro výkon funkce dva dosavadní členové městské rady Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka (oba z ČSSD). „Město Náchod takto získá více členů vedení a navíc i ušetří. Oba místostarostové, takzvaně neuvolnění pro výkon funkce, budou pobírat shodně měsíční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Ta je v součtu podstatně nižší než ta, kterou ukládá Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev," uvedl Jan Birke.

V pořadí druhý místostarosta Miroslav Brát bude zodpovídat za školství, cestovní ruch a příhraniční spolupráci s Polskem. „Rád bych svoji pozornost zaměřil na aktuální požadavky náchodského škol-ství, které souvisí s demografickou křivkou a snižováním počtu žáků v náchodských základních školách. S tím souvisí neodmyslitelně problematika nevyužitých prostor v některých budovách. Zároveň bych chtěl věnovat pozornost i aktuálním problémům dneš-ka, které souvisí s bezpečností školských objektů či prověřit na základních školách dopad preventivních programů orientovaných na témata drog apod. V tématech souvisejících s podporou cestovního ruchu, vztahů s polskými a dalšími zahraničními partnerskými regiony a měst hodlám podporovat další konkretizaci a zkvalitňování těchto vztahů, a napomoci prohlubování image Náchoda jako moderního evropského města, které je turisticky atraktivní pro domácí i zahraniční návštěvníky. V širším kontextu bych se chtěl věnovat i jednomu zajímavému tématu, které souvisí s mým zájmem o historii. Jedná se o připomenutí města Náchoda jako sídla, které leží na jedné z pobočných linií starověké Jantarové stezky, která spojovala civilizační regiony v okolí Středozemního moře s Pobaltím, kde ostatně leží i jedno z našich partnerských měst lotyšská Bauska", konstatoval v pondělí ve své řeči před zastupiteli města Miroslav Brát.

Třetí místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD) bude i nadále pokračovat v přípravě nového územního plánu včetně související problematiky rozvoje města, v jeho kompetenci bude odbor životního prostředí, aktivity související s lázeňstvím a příprava investičních akcí města do roku 2018. „Čeká nás celá řada úkolů a projektů, ve kterých je nutné pokračovat a dotáhnout je do konce. Věřím, že všichni zastupitelé našeho města jsou připraveni hledat vhodná řešení pro jeho současný i budoucí rozvoj. Pokud budeme společně spolupracovat, komunikovat a naslouchat si, zcela nepochybně budeme schopni závazkům vůči občanům dostát", sdělil Jan Čtvrtečka.

Dali jste mi dárek

Zvolení nových kolegů ve vedení města Náchoda komentoval poté i starosta Jana Birke: „Ten poslední měsíc byl extrémně náročný, především časově. Není možné řídit jednadvacetitisícové město v jednom člověku dlouhodobě. Je to vražedné tempo pro mě, neúnosné pro mou rodinu. Vítám, že byli dnes zvoleni noví místostarostové a společně se budeme moci podílet na rozvoji našeho města minimálně stejně intenzivně jako doposud. Dali jste mi nejkrásnější dárek že už na všechno nebudu dál sám. Navíc, jak se říká, co člověk to názor, a já se těším na společné rozhovory a hledání těch nejlepších řešení."

Na pondělním jednání slib zastupitele složil i Libor Fiedler a novým členem Rady města Náchoda byl zvolen Zdeněk Philipp (oba za hnutí Patrioti).

Tři otázky pro Pavlu Maršíkovou, první místostarostku Náchoda

Co očekáváte od své práce na radnici?
V rámci své kompetence spolupráci se všemi, kterých se oblast financí, správy majetku a sociálních věcí týká.

Co byste chtěla nejvíc prosazovat, zasadit se, podpořit?
Příjemné, čisté, upravené město.

Co by se mělo v Náchodě v nejbližší době změnit?
Atmosféra mezi lidmi a personálním posílením radnice místostarosty i odborné a rychlejší zvládnutí úkolů, které jsou na vedení radnice kladeny.