A to bylo o 35 milionů korun méně, než za 100 % akcií výrobce piva Primátor nabízela konkurenční společnost Holba. Tím, že starosta jako zástupce města podepsal smlouvu o prodeji, znevýhodnil konkurenční nabídku a město podle obžaloby připravil o 35 milionů korun. „Konkurence nabízela o 35 milionů korun více. Je tedy zřejmé, že tržní hodnota pivovaru mohla být vyšší, než ve výsledku zaplacených 150 miliónů korun,“ říká Vladimír Štěpánek, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Náchodě.

Odmítnutí vyšší nabídky od pivovaru Holba a.s., vysvětloval starosta Oldřich Čtvrtečka vždy tím, že neúspěšný zájemce chtěl rozložit platbu do více let a také připouštěl pozdější snížení ceny. Peníze tedy nehodlal složit „na dřevo“, jako vítězná nabídka.

Takové vysvětlení se však nelíbilo policii, ani státnímu zastupitelství. „Nejvyšší představitelé města, v čele se starostou, na vyšší nabídku, která se opakovaně od obou společností objevovala už od konce jara 2008, nereagovali. A to ani tím, že by se snažili s Holbou vyjednávat o podmínkách prodeje a usilovali tak o vyšší zisk. Vše co udělali bylo, že Pivovar Holba a.s., vyřadili z výběrového řízení,“ dodal Štěpánek.

V samotném vyřazení Holby je však podle obžaloby problém. „Argumentace, že Holba nesplnila podmínky zadávacího řízení, a proto byla vyřazena, nejsou úplně pravdivé. A to ani v případě, že kupní cenu chtěla rozložit do několika let a připouštěla její snížení. V zadávacím řízení totiž nic takového nebylo upraveno. Nikdo totiž nestanovil, kdy a jak má být kupní cena uhrazena,“ vysvětlil Štěpánek.

Podle státního zástupce není obvyklé, aby orgány činné v trestním řízení vstupovali do obchodně právních vztahů. „V případě obce jde ale o nakládání s veřejnými prostředky a osoby jednající za město mají jeho majetek spravovat co nejhospodárněji. Jsem proto přesvědčen, že okolnosti prodeje pivovaru a postup starosty by měl prověřit soud. Prodej výrobce piva Primátor totiž podle mne rozhodně nebyl transparentní,“ dodal.

Vítěz nesplnil podmínky tendru, říká žalobce

Vyšetřování přitom odhalilo i další překvapivé skutečnosti: vítěz tendru, společnost LIF a.s., nesplnila podmínky zadávacího řízení. „Podle důkazů, které máme k dispozici, nesplnila několik formálních podmínek. A za ně mohla být také vyřazena, což se ale nestalo. Podrobnosti ale nebudu sdělovat,“ dodal státní zástupce.

Už z dřívějšího vyjádření policie přitom vyplývá, že trestní stíhání starosty Náchoda stojí zejména na tom, že nerespektoval vůli zastupitelstva. A to přesto, že vždy tvrdil opak a byla to jeho hlavní obhajoba. Policie zjistila, že smlouva, kterou měl starosta uzavřít s nabyvatelem akcií Pivovaru Náchod, neodpovídala zastupitelstvem schválenému návrhu. „Některé formulace byly dodatečně změněny a rovněž mělo být provedeno její antidatování. To proto, aby se město Náchod vyhnulo dodržení vykonatelného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo uloženo zdržet se uzavření smlouvy o prodeji akcií,“ sdělil už v srpnu rada Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Roman Skřepek.

Soud možná už v listopadu

Starosta Náchoda teď čelí obžalobě ze dvou trestných činů. Porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Za to mu hrozí tři až deset let vězení.

Deník starostu oslovil, aby se k obžalobě vyjádřil. Ten ale odmítl komunikovat.

„Pokud trestní spis a také obžaloba, budou splňovat všechny náležitosti, hlavní líčení nařídím už v listopadu,“ sdělil Deníku soudce Okresního soudu v Náchodě Pavel Ruml.

Výsledky vyšetřování policie nasvědčují tomu, že starosta nemohl ovlivnit průběh prodeje pivovaru sám. Na trestné činnosti, se tak mohli podílet i další lidé. „To, zda v budoucnu mohou být obviněny i další osoby teď nehodlám nijak komentovat,“ uzavřel státní zástupce.

(Jiří Máslo)