„Nebojte se, není! Máme zde ojedinělé případy výskytu, ovšem nemocní jsou v izolaci a dodržují podmínky karantény. Všichni jejich blízcí jsou testováni s výsledkem negativním,“ sdělil starosta a zdůraznil, že situace by se však neměla podceňovat.

„Doporučujeme lidem dodržovat základní hygienu rukou a nošení roušek, zvláště v místech s větší koncentrací osob,“ připomněl Jiří Beran a za vedení města poděkoval občanům Policka, kteří se chovají zodpovědně vůči ostatním lidem.