„Její dlouholetá poctivá, užitečná, záslužná a úspěšná práce pro blaho obce Jasenná neunikla pozornosti ani nadřízeným státním orgánům. Oprávněně a po zásluze v sobotu 20. ledna 2018 obdržela pamětní list Senátu Parlamentu České republiky Serve et fidelis civitatis (Věrně sloužím obci) spolu s upřímným poděkováním za dlouholetou službu svým spoluobčanům. Listinu vlastnoručně podepsali Milan Štěch, předseda Senátu, a Jiří Šesták, místopředseda Senátu,“ upozornil redakci Náchodského deníku historik a bývalý kronikář obce Jasenná Jiří Uhlíř a dodal, že Jitka Slezáková patří mezi osm desítek takto oceněných starostů a starostek, kteří vykonávají funkci nepřetržitě od roku 1997 a déle. Z Jaroměřska byli na slavnostní akci údajně pozváni ještě další tři starostové Josef Karel z Velichovek, Josef Jelínek z Heřmanic nad Labem a Jaroslav Cejnar z obce Šestajovice.