Na tom se v pondělí shodli poslanci a starostové východočeských měst Náchoda a Trutnova Jan Birke a Ivan Adamec s polskou poslankyní Halinou Szymiec-Raczyńskou. Předmětem jejich společného jednání na náchodské radnici byla doprava a především vzájemná informovanost o plánech obou sousedních zemí na jejím propojení.

Starosta Jan Birke v úvodu jednání informoval polskou kolegyni o aktuálním stavu investic do infrastruktury na české straně. „Dostavba dálnice D11 ve směru do Hradce Králové a dále na Jaroměř byla znovu obnovena v loňském roce, v roce 2017 bude pokračovat dále úsekem do Smiřic. V roce 2019 by měla být zahájena výstavba úseku R11 na polské hranice, čímž dojde k naplnění mezivládní dohody mezi ČR a Polskem," uvedl Jan Birke.

Starosta Trutnova Ivan Adamec ho doplnil: „Navzdory všem tvrzením o vzkříšení myšlenky obnovení tzv. Hitlerovy dálnice (severojižní větev R43 s přechodem u Dolní Lipky), které se v poslední době šíří především na polské straně, považujeme za jediné smysluplné řešení pokračování prací na propojení R11 a S3, tedy přes Královec."

Všichni přítomní se shodli na nutnosti urychlení dostavby a propojení české a polské dálniční sítě v navržené trase přes hraniční přechod Královec-Lubawka, tj. prostřednictvím dostavby dálnice D11 a navazující rychlostní komunikace R11. Vládní program s touto variantou počítá, výkupy pozemků na trase do Jaroměře pokračují a již dnes je vyřešeno více než 95 procent z nich. Na polské straně trvá priorita výstavby dálnice S3, jak informovala poslankyně Raczynská.

Ruku v ruce s těmito plány by mělo být i řešení zkapacitnění stávající komunikace přes Náchod, související výstavba obchvatu a dále rozšíření komunikací do Kudowy Zdrój a celého Kladska. To je také prioritou polské poslankyně Raczynske. Dle jejích slov na polské straně z důvodu nevyhovující infrastruktury začíná být velmi těžké podnikání ve výrobní sféře. Stejný problém řeší firmy i na české straně v Broumovském výběžku. Výstavba dálnic a zvýšení kapacity rychlostních komunikací je pro rozvoj a podporu podnikání v celém regionu nezbytná a vzájemně se nijak nevylučuje, ba naopak, doplňuje. I o tom budou na společném jednání již v toto měsíci jednat premiéři České a Polské republiky v Praze.

Poslankyně Raczynská uvedla, že Polsko nemá v současné době zájem na rekonstrukci silnice č. 43 spojující hraniční přechod Boboszow Dolní Lipka. Z jednání poslanců tedy vyplynulo, že Česko trvá na výstavbě R11 na Královec, myslí to vážně a společně s polskými kolegy na toto téma i nadále panuje vzájemná shoda.(bed, na)