Společně s „odhalením" tohoto záměru inicioval Petr Bergmann elektronickou i papírovou petici, která vyzývá kompetentní orgány, aby kus historie Broumovska před demolicí zachránily.

Stovky podpisů rozhořčených signatářů nenechal bez povšimnutí ani hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který v úterý dopoledne přijel osobně do Hejtmánkovic a přímo u mostu se sešel s petenty a zástupci místních samospráv, kde slíbil, že stavební řízení ohledně mostu Královéhradecký kraj pozastaví a nechá vypracovat důkladný stavebně-technický průzkum. „Dokud nebude jasná informace o skutečném stavu mostu, nebude se v řízení pokračovat," potěšilo hejtmanovo ujištění iniciátora petice Petra Bergmanna, který před časem podal na Ministerstvo kultury ČR návrh na zápis Hejtmánkovického mostu na seznam kulturních památek.

Nebylo to od něj jen takové plácnutí do vody, protože dotyčný most je jedním ze tří klasicistních staveb tohoto charakteru, které na Broumovsku stojí - další je v Jetřichově a třetí v Meziměstí. A právě most v Meziměstí je již déle než 60 let památkově chráněný a částečně odkryté opláštění a sondy u jeho paty svědčí o tom, že se zde odehrávají přípravy na jeho opravu a uvedení do odpovídajícího stavu. A tento přístup by mohl být inspirací i pro záchranu mostu přes Liščí potok na příjezdu do Broumova.

Kdyby se nikdo neozval…

Dá se říci, že demolici se podařilo zabránit za pět minut dvanáct. V současné době totiž již existuje tzv. koordinované stanovisko, které vyjadřuje souhlas dotčených orgánů s jeho zbouráním a nahrazením nové stavby. Místo původního dvouobloukového klenutí z pískovcových kvádrů postaveného před více než dvěma sty lety měl být po demolici překlenut Liščí potok jedním betonovým obloukem obloženým deskami z umělého kamene.

Snahu o „modernizaci" mnozí z těch, kteří podepsali petici proti bourání mostu, nenechali bez komentáře. „Není myslitelné bourat historický nedoceněné kulturní památky a nahrazovat je byť moderními, ale zdaleka ne tak krásnými materiály, které nevydrží ani náhodou to co vydrží kvalitní pískovec. Jsem zásadně proti bourání Hejtmánkovického mostu u Broumova stejně tak v Meziměstí a Jetřichově. Lidé milí, vzpamatuje se a nedopusťte páchat násilí na našich historických stavbách. Pak už je pozdě a nejde to vzít zpět," je si vědom Milan Kašpar z Jetřichova.

Je pravdou, že v současné době most nevypadá rozhodně reprezentativně. Medvědí službu mu dělá jak narezlé zábradlí z 80. let, tak hlavně popraskaný plášť, který zakrývá řemeslný um tehdejších kameníků. „Most je potřeba zbavit torkretového pláště, jednak z důvodu průzkumu, ale také aby se odhalila struktura kamenné konstrukce mostu a vynikla tak estetická, řemeslná a historická hodnota této památky," má jasno Petr Bergmann, podle něhož je v nejhorším stavu mostovka, tedy povrch mostu, který tvoří vozovku a její podloží. „Původní mostní konstrukce však může být zachována," doufá Petr Bergmann a svou víru opírá o podobný most v Meziměstí, kde ani desetiletí nevhodného opláštění původní pískovcové konstrukce neměly na její pevnost zásadní vliv. „Není důvod se domnívat, že by tomu bylo v případě Hejtmánkovického mostu jinak," předpokládá Bergmann.

VIDEO: Starému mostu před Broumovem zvonila hrana, petice ho prozatím zachránila | Video: Jiří Řezník

O tom, že Hejtmánkovický most potřebuje stavební zásah není pochyb. Václav Harasevič, starosta obce, podle které všichni na Broumovsku mostu říkají, si sice myslí, že by se osud mostu řešil podrobněji i bez petice, ale je rád, že dojde na odborné prozkoumání stavu věcí. „Takto se sice možná stavba o rok, o dva zpozdí, ale to zase až tak nevadí. Uvidíme, co nám o stavu mostu řekne technická zpráva. Když bude posudek doporučovat demolici, tak se s ní smíříme, protože pokrok nejde zastavit. Pokud se zjistí, že není v tak špatném stavu a bude moci dál sloužit, tak budeme jenom rádi, protože tady zůstane zachován kus historie," je připraven akceptovat obě možné varianty.

Iniciátor petice je spokojený

Pozastavení celého projektu do doby pečlivého prozkoumání stavu mostu považuje Petr Bergmann za skvělý výsledek intenzivní občanské iniciativy posledních tří týdnů. „Poděkování patří všem, kdo se zapojili, podepsali se pod petici a napomohli dialogu s odpovědnými institucemi. Rovněž Národní památkový ústav přehodnotil svůj postoj k mostu a nyní je nápomocen při dalším průzkumu a zhodnocení památkové hodnoty v regionálních souvislostech," je potěšen iniciátor petice.

Více o aktuálním dění kolem hejtmánkovického mostu se budou moci zájemci dozvědět na veřejné diskusi, která se bude konat příští týden v úterý 18. června od 17 hodin v sále broumovského Infocentra na Mírovém náměstí. „Pozvali jsme velmi zajímavé hosty, věříme, že diskuse bude vstřícná a konstruktivní.

Vzkazy od občanů Broumovska i odjinud, vyjadřujících nesouhlas se zbouráním mostu a stavbou nového, betonového na jeho místě:

- Hodnotné a zajímavé stavby by se měly zachovávat a obnovovat, NE bořit
- Podepisuji, protože zboření mostu je barbarský čin, kterému musí byt zabráněno
- Podepisuji, protože most má historickou cenu, je to krásný vjezd do města a k Broumovu patří
- Všechno si zbourat nemůžeme.
- Tento most je spojen s 35 lety mého života, který jsem v Broumově prožil. Vždy jsem Hejtmánkovický most pokládal za naši malou obdobu Karlova mostu z Prahy. Je to také významná památka doslova spojující okolní svět s historickým městem Broumov. Přežil minulý totalitní režim, kdy vládnoucí garnitura nebrala ohled na názory občanů, a bourala množství významných památek. Věřím, ze dnešní doba je v tomto jiná
- Pokud lze cokoli historického zachránit, je pro to potřeba udělat maximum. Nesmíme myslet jen a pouze na sebe, ale také myslet na to, co po nás zůstane.
- Je to srdcovka z mého rodného města
- Bourání mostu je nesmysl a barbarství!!!
-Škoda zbořit
- Žiju v tomto okolí od narození, tj. 60let a nedovedu si představit, že by tento most byl zbořen. Žil jsem v Hejtmánkovicích od narození 30 let, každý den pěšky přes tento most do školy. To je součást Broumova a divím se, že tohle vůbec někoho napadne. V každém případě jsem pro jeho opravu a záchranu
- Naprosto souhlasím s peticí o nesmyslnosti demolice a absolutní nutnosti podobné nenahraditelné stavby chránit. Už jich mnoho nezbývá a je jich čím dál méně!
- Ztrátou historického mostu bychom přišli o další část kulturní a historické paměti Broumovska. Na podobné památky by měly být obce a regiony právem hrdy. Namísto jejich likvidace by je měly střežit a chránit

Znění petice:

Zachraňme Hejtmánkovický most u Broumova před zbytečnou demolicí!

Nesouhlasíme s demolicí stávajícího mostu a jeho nahrazením novým, betonovým mostem. Hejtmánkovický most je hodnotnou památkou místního významu, patří spolu s podobnými mosty v Meziměstí a Jetřichově do skupiny klasicistních mostů na Broumovsku a zároveň je součástí souboru klasicistních lidových, infrastrukturních a industriálních staveb, které utváří stavebně-architektonický a kulturně-historický charakter Broumovska, které je chráněnou krajinnou oblastí. Z důvodu ochrany památkového fondu, venkovského a krajinného rázu a záchrany kulturního a historického dědictví žádáme, aby byly původní kamenné konstrukce mostu, střední pilíř a sochy na podstavcích zachovány ve stávající hmotě, funkci a podobě a provedeny citlivé restaurátorské a rekonstrukční práce, které umožní zachování této památky pro budoucí generace.

- petici lze podepsat elektronicky na internetu, nebo na několika místech v Broumově a okolí (Infocentrum Broumov, Městská knihovna Broumov, dále na náměstí v Broumově v cukrárně a nebo v prodejně látek a koberců a na dalších místech)