To, že se most a středový pilíř, který náporem vody praskl, odstraní, už bylo předem jasné. Zastupitelé však měli rozhodnout o tom, zda se stávající most zrekonstruuje a vrátí zpět na své místo, nebo jestli se vybuduje most nový a starý půjde do šrotu.

Dvouhodinová debata byla plná emocí a největší diskuse se vedly ohledně středového pilíře. Jeho zachování prosazovali zejména dva občané Jaroměře, kteří se zasedání účastnili. O tom, zda bude pilíř zachován, nebo ne, rozhodne až výběrové řízení na novou podobu mostu. Ta pak bude zastupitelům po vypracování návrhů předložena k rozhodnutí. Většina zastupitelů však zastává názor postavit most bez středového pilíře.

„Vítám tyto názory. Pilíř tvoří v korytu řeky zbytečnou překážku," řekl Zdeněk Šálek z Povodí Labe, které spravuje tok řeky.

Naopak rekonstrukci stávajícího mostu a zachování pilíře prosazoval Jiří Balský z Národního památkového ústavu v Josefově.

Zastupitele však zajímaly zejména finance. S předběžnými odhady potřebných peněz je seznámila Jana Hrubá. „Rekonstrukce mostu a výstavba nového pilíře je odhadnuta na téměř devatenáct milionů. Naopak výstavba nového mostu je předběžně odhadnuta na třináct milionů," informovala Jana Hrubá.

Tento argument hrál při rozhodování zastupitelů zásadní roli. Z osmnácti přítomných jich sedmnáct zvedlo ruku pro most nový.