Nejprve si přály, aby se tento prostor změnil ve veselý park pro děti se spoustou barevných houpaček a prolézaček. Když ale vypátraly vlastníka pozemku, dopadlo vše jinak. „Zjistily jsme, že majitelem je židovská obec, tak jsme se začaly zajímat o původ tohoto místa. Nejsme rodačky z Náchoda, proto jsme historii parku neznaly. Po zjištění, že se zde nacházel židovský hřbitov, jsme původní myšlenku změnily. Místo parku pro děti jsme se rozhodly navrátit tomuto pietnímu místu důstojnost," uvedla jedna z iniciativních maminek Jana Žaludová.

Pod hlavičkou občanského sdružení při Základní škole Komenského si zažádaly o grant, z kterého by se akce financovala. Měly štěstí. Z pětapadesáti žádostí bylo vybráno pouze dvanáct a náchodský projekt byl mezi nimi. Po oslovení základní školy, města a technických služeb nikdo neváhal a všichni se zapojili.

„Do realizace se zapojily jak děti ze školy, rodiče, občané města, tak i velkou měrou pomohlo město. Práce, na které nám síly nestačily, zvládly technické služby. Na naši výzvu se zapojili i občané Náchoda. Jako první zejména ti, kteří bydlí v okolí parku," nešetřila chválou Žaludová. Dodala, že během prací se nestalo, aby někdo šel proti nim.

V současné době mají prý největší zásluhy lidé, bydlící v okolí parku. „Dohlížejí, aby se nechodilo po trávníku, nevenčili se zde psi a udržoval se pořádek," doplnila Jana Žaludová.

Popsala také, co všechno se v parku dělalo. Zatravnila se vyšlapaná místa a udělaly se nové povrchy cestiček. Vše se důkladně uklidilo a opravily se lavičky. V další fázi bude dokončena renovace laviček. To si vzaly za své děti ze Základní školy Komenského. Místo označí cedulkami, které připomenou historii místa.

Ve středu odpoledne byla v parku odhalena za přítomnosti představitelů města, pamětníků a občanů, kteří se do zkrášlení parku zapojili, informační tabule.

„Jakákoliv iniciativa je vítána. Jsem rád, že základní škola se sdružením se do toho pustily. Nyní je otázka udržet park v tomto stavu. Kdokoliv a cokoliv udělá zdarma ve volném čase, tak má můj velký respekt a obdiv. To se dnes už jen tak nevidí," řekl starosta Náchoda Jan Birke.

Původně byl na tomto místě starý židovský hřbitov, kde se pohřbívalo do roku 1929. Za druhé světové války byly náhrobky a celý hřbitov kompletně zničeny. Ostatky lidí jsou tu dodnes, což mezi veřejností není moc známo.

Po válce se z tohoto místa stal park, který postupem času ztrácel na své kráse a přestal být důstojným pietním místem.