„Stavba je přibližně v polovině a pochopitelně je nutné denně řešit i problémy. Aktuálně proto dojde k prodloužení první etapy, která je v rámci celé stavby a také na první pohled podstatně rozsáhlejší. Předpokládáme, že se doprava překlopí na druhou polovinu vozovky na začátku října a stavbaři se přesunou na tu část, po které nyní projíždějí vozidla," uvedl starosta Jan Birke. Na stanovený termín dokončení křižovatky, který je 24. listopadu, však podle něj posun dokončení první etapy nebude mít vliv.

Někteří náchodští obyvatelé upozorňují, že by bylo vhodné, aby při budování kruhového objezdu nenastaly takové problémy, jako nedávno při stavbě kruhového objezdu u Slavie. Tam totiž už během zkušebního provozu popraskaly dlaždice na okraji vozovky a navíc v asfaltu už jsou pár týdnů po dokončení od tisíců denně projíždějících kamionů vyjeté koleje.

„Hlavně aby kvalita asfaltového povrchu byla lepší než ta u Slávie," poznamenává na facebookovém profilu náchodského starosty Michal Habr. Tomáš Bubeníček k tomu dodává: „Myslím, že všichni, kteří o tom rozhodují ví, jaké je v Náchodě dopravní zatížení. Myslím, že pokud nová silnice vydrží dva měsíce, tak něco někde špatně je. A to nemluvím o tom, že dlaždice se rozpadly už po dvou týdnech…" A další z obyvatel upozorňuje právě na vyjeté koleje s tím, že takovou práci by chtělo reklamovat.

„Uvedený zhruba patnáctimetrový úsek křižovatky u Slávie dodavatel opraví v rámci záruky," sdělil starosta.

Co se kruhové stavby u Čedoku týče, pak se jedná o vůbec největší dopravní stavbu v posledních letech, a to nejen co se samotných prací týče, ale také s ohledem na dopravní omezení, která ji provázejí. Například kolony se nyní staly kolorytem, zvlášť v dopravních špičkách. „Musím říci, že stavba nového kruháku je opravdu jednou z největších staveb, které Náchod pamatuje. A to nejen rozsahem investice, ale především rozsahem dílčích stavebních prací na rekonstrukci sítí, které je nutné zkoordinovat," poznamenal Birke. Kromě toho během stavby ještě Správa železniční dopravní cest nechala opravovat viadukt v těsné blízkosti nové křižovatky.

Během úprav křižovatky u Čedok jsou prováděny přeložky všech inženýrských sítí, součástí je výstavba dvou takzvaných bypassů ve směru z ulice Běloveské do ulice Plhovské a z ulice Plhovské do ulice Raisova. Hlavním cílem výstavb těchto bypassů a celé rekonstrukce je prostorové rozšíření okružní křižovatky, aby vyhovovala současnému dopravnímu zatížení a zlepšila se zde průjezdnost. Mimo jiné se během prací musí také přemístit přečerpávací stanice dešťových vod z prostoru křižovatky.