„Míříme opravdu k tomu, abychom někdy v průběhu září obchvat zprovoznili. Je to klíčová stavba, aby se ulevilo celé Jaroměři,“ slíbil ve čtvrtek 21. března během prohlídky staveniště ministr dopravy Martin Kupka. „Práce probíhají, jak mají. Myslím si, že na obchvatu Jaroměře by nemělo nastat něco neočekávaného, co by bránilo tomu, aby nejpozději 13. září byla stavba zprovozněna,“ upřesňuje datum otevření generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba by šla do předčasného užívání, do konce roku by se pak dodělaly dokončovací práce, jako jsou terénní úpravy, zeleň a úklid staveniště.

Zdroj: Jiří Fremuth

Nyní už je vybetonovaný bezmála půl kilometru dlouhý most, který se v úctyhodné výšce klene nad údolím Labe. „Co je nejdůležitějšího, samozřejmě ta samotná estakáda, která už je dnes prakticky postavená, už se bude zasypávat, budou se dělat římsy, bude se pokládat vozovka. Na zbytku trasy se dělají podkladní vrstvy, po Velikonocích má zhotovitel nastartovat obalovny a postupně se trasa bude pokládat do asfaltu,“ popisuje Radek Mátl další postup prací.

Ještě před otevřením obchvatu by chtěl stát obchvat ukázat veřejnosti. Lidé by si ho mohli projít pěšky, nebo projet třeba na kole. „Rádi bychom pozvali veřejnost, aby se na stavbu podívala ještě před otevřením. To chystáme někdy na srpen,“ dodal ministr dopravy Martin Kupka, který byl spokojený i s kvalitou dosud odvedené práce.

15 tisíc aut denně

ŘSD zahájilo stavbu 22. 9. 2022 s tím, že stavba dlouhá 6,6 kilometru ulehčí centru Jaroměře. Tranzitní dopravu také odvede z Čáslavek, Dolan a Svinišťan. Po současné státní silnici na Náchod projíždí denně 15 tisíc aut. Silnici širokou 11 a půl metru staví firma Metrostav Infrastructure za 688 milionu bez DPH. Trasa odbočuje z okružní křižovatky vybudované v rámci stavby dálnice D11 u Hořenic a na konci úseku se napojuje na již vybudovaný obchvat České Skalice.

Vizualizace
Obchvat Náchoda má stavební povolení. Ministerstvo dopravy zamítlo tři odvolání

Na cestě na polskou hranici chce ŘSD ještě letos zahájit stavbu obchvatu Náchoda. „Chtěli bychom v průběhu jednoho měsíce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Máme stavební povolení v právní moci, máme prakticky dokončené veškeré výkupy pozemků, ještě se řeší dílčí věcná břemena. Ta stavba je prakticky připravená k realizaci, takže pokud se nám v tomto roce podaří vysoutěžit zhotovitele, tak cílem je na konci letošního roku, někdy v listopadu, prosinci stavbu zahájit,“ dodává Radek Mátl.