V novostavbě tenisové haly, která je navržená na jednoduchém obdélníkovém půdorysu o maximálních rozměrech 39,04 m krát 56,24 m, budou umístěné tři tenisové kurty, v tenisovém areálu další dva venkovní. „Hala bude sloužit zejména pro rekreační sportování, její parametry budou splňovat i podmínky pro pořádání oblastních tenisových soutěží," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Ta také doplnila, že staveniště pro výstavbu nové tenisové haly v Náchodě-Bělovsi bylo v uplynulém týdnu předané zhotoviteli, kterým je červenokostelecká firma STAKO. Předání si nenechali ujít členové Tenisového klubu Náchod a všichni, kteří se na stavbě budou podílet, počínaje projektantem, autorským a technickým dozorem nebo koordinátorka BOZP, včetně radních a správců městských sportovišť. Pro náchodský tenis jde doslova o historický okamžik.

V Náchodě vznikne nový bike trail.
Bike trail v Náchodě? Stezka pro horská kola povede Montací a nemá ničit přírodu

„V první řadě patří poděkování za to, že vznikne nové zázemí pro tenis v Náchodě samotným náchodským tenistům, kteří měli tu odvahu a věřili nám, že novou tenisovou halu postavíme a převedli městu za tímto účelem potřebné pozemky,“ uvedl při předání stavby starosta Jan Birke.

Vlastní práce zahájí stavaři v příštím týdnu. „Během následujících tři sta dní, dle smlouvy o dílo, vznikne ve stávajícím tenisovém areálu novostavba tenisové haly a současně bude provedena celková rekonstrukce areálu za přibližně 42 milionů korun," vyčíslila mluvčí radnice. Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy hygienického zázemí areálu, opravu oplocení a nové venkovní kurty a zpevněné plochy.

Spolkový dům v Náchodě.
V centru Náchoda vyrostl spolkový dům. Přijďte si ho prohlédnout

Úprav se dočká i technická infrastruktura. Vznikne zde nová přípojka dešťové kanalizace včetně dešťové a splaškové kanalizace v rámci celého areálu, vodovod, plynovod, nová drenáž u venkovních tenisových kurtů a nové vedení nízkého napětí a sdělovacího kabelu.

„Na stavbu tenisové haly jsme si takzvaně našetřili. Tenisový klub na její realizaci čeká už léta a její stavba je pro město Náchod důležitá. Plníme tím závazek, který jsme tenistům při převodu pozemků na město dali již v roce 2020. Aktuálně je podána žádost o dotaci na její výstavbu na Národní sportovní agentuře,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.