Titulem z minulých ročníků se pyšní například administrativně provozní objekt firmy Wikov v Hronově či vzdělávací centrum v revitalizovaném klášteře v Broumově.

Cílem tohoto klání je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v našem regionu.

Ilustrační foto.
Eva Marková: Láska jsou společné zážitky