Jedná se asi o 350 metrový úsek, ze kterého se odfrézuje stávající kryt a položí se nový živičný povrch. Stavební práce začaly včera brzy ráno a v souvislosti s nimi vedení města znovu žádá všechny dopravce a spediční firmy, aby cestu přes Náchod v následujících týdnech pečlivě zvážili a využili případně jiné hraniční přechody.

„Předpokládáme, že i přesto, že v těchto místech bude provoz probíhat obousměrně pouze s částečným omezením, dopravní situace se zcela jistě ještě více zkomplikuje. Již v posledních týdnech dosahují kolony kamionů ve špičkách i několika kilometrů a řidiči se posouvají ještě daleko před Náchodem. Je proto evidentní, že nákladní doprava zhoustne," připomíná starosta Jan Birke.

Podle starosty bude dopravní situace komplikovanější hlavně ze začátku, kdy se bude frézovat. „V prvních dnech bude doprava omezena nejvíce, protože v době frézování bude muset být provoz řízen místy kyvadlově," dodal Jan Birke.

Co se týká ostatních oprav průtahu města, zatím jde vše přesně podle plánu. „Stavební práce probíhají přesně podle harmonogramu a termín dokončení oprav v letošním roce, tedy konec listopadu, zcela jistě stavbaři dodrží," uvedl za investora, Ředitelství silnic a dálnic, Správa Hradec Králové, ředitel Marek Novotný.

Práce začaly v červenci a řidiči i obyvatelé Náchoda si na dopravní omezení snad už zvykli a obrnili se trpělivostí. Nic jiného jim ani nezbývá. Najdou se však jedinci, především řidiči kamionů, kteří mnohdy místo jízdy po objízdné trase zvolí riskantní a hlavně zakázaný průjezd středem města. Často pak poničí dopravní značky nebo sloupy, které jim brání v průjezdu v úzkých komunikacích a zpravidla jejich dobrodružství končí pokutou. (reh, na)