Starosta města Náchoda Jan Birke se totiž sešel s ředitelem Správy Hradec Králové Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Markem Novotným. Vzájemně se informovali o postupu přípravných prací na uskutečnění dalších dopravních opatření v Náchodě. Cílem rozšíření a dalších úprav kruhových objezdů je zlepšení nejen průjezdu městem, ale také zvýšení bezpečnosti chodců.

Ředitel Novotný starostu ujistil, že na přípravě jednotlivých stavebních objektů se intenzivně pracuje a ŘSD se zahájením stavebních prací počítá v letošním roce.

„V letních měsících bychom chtěli zahájit nejprve výstavbu nového kruhového objezdu na silnici první třídy číslo 33 na křižovatce Polské ulici a ulice Kapitána Jaroše, který je z hlediska bezpečnosti chodců při přecházení státní komunikace poblíž hraničního přechodu s Polskem v tomto roce prioritou. Následně budeme realizovat úpravu kruhové křižovatky u Itálie s pokračováním rekonstrukcí silnice první třídy číslo 14 na průtahu městem Náchod," uvedl Novotný.

Podle mluvčí náchodské radnice Niny Adlof je právě nyní podrobena detailnímu rozboru projektová dokumentace z hlediska optimalizace technického řešení. Majetkoprávně se také řeší přípravy pozemků dotčených stavbami, na čemž se podílí ŘSD i město.

„Jsem velmi rád, že obě zmíněné akce budou realizovány v letošním roce. A to i s ohledem na připravovanou rekonstrukci nádraží, se kterou bezprostředně souvisí úprava kruhového objezdu u Itálie. Pan ředitel mě informoval také o záměru v rámci výběru dodavatele. Jednou z podmínek bude zkrácená lhůta na provedení stavby, tedy práce až do pozdních večerních hodin i o víkendech, aby doprovázející dopravní omezení byla co nejkratší," uvedl Jan Birke.

Stavební práce se nepochybně promítnou do dopravní situace ve městě a na řidiče čeká celá řada komplikovaných objízdných tras. „Proto bude průběhu prací věnována maximální pozornost, a to nejen ze strany investora, tedy ŘSD. Výsledný efekt bude z hlediska zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu jednoznačně pozitivní," dodal starosta Birke.

V dalších etapách město Náchod plánuje společně s ŘSD rekonstrukce kruhových křižovatek u Čedoku a u Slávie, komunikace I/14 až na Plhovské náměstí a kompletní opravu průtahu městem na Pražské ulici.

(bed)