„Realizace přístavby kolonádní budovy a instalace úpravny nám umožní znovuobnovení čerpání minerální vody Ida v prameníku Jakub. Pevně věřím, že se nám to podaří tak, jak jsme slíbili, to znamená do konce letošního roku,“ sdělil starosta Náchoda Jan Birke a dodal: „A tím rozhodně práce v tomto území nekončí, právě naopak.“

Náchodský starosta Jan Birke.
Chtěl bych zase držet láhev s Idou, zasnil se starosta Náchoda

Mluvčí zdejší radnice Nina Adlof informovala v tiskové zprávě, že pro potřeby prameníku Jakub v Bělovsi je zapotřebí z čerpané vody ze zdroje IDA snížit z důvodů hygienických, obsah arsenu As pod limit 10 μg/l a obsah železa Fe, z důvodů senzorických, pod hodnotu 0,1 mg/l. K úpravě přírodní minerální vody ze zdroje IDA může být použita pouze technologie, která vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 275/2004 Sb. s tím, že upravená voda si musí zachovat původní obsah CO2 a nesmí se změnit skladba základních složek přírodní minerální vody získané ze zdroje, které ji propůjčují její vlastnosti. Použité materiály pro úpravu přírodní minerální vody musí rovněž splňovat požadavky vyhlášky č.409/2005 Sb.

Dalším krok města bude následovat v příštím roce, kdy dojde k výběru zhotovitele na dokončení opravy celé budovy č.p. 92.

Město Náchod je oficiálně vlastníkem ochranných známek „IDA“. Úřad průmyslového vlastnictví tuto skutečnost stvrdil v tomto týdnu zápisem do rejstříku ochranných známek.
Ida patří Náchodu. Město získalo sedm ochranných známek a letos obnoví prameník

Souběžně dochází také ke zpracování projektu pro vypsání veřejné zakázky na celkovou revitalizaci parku ve Velkých lázních v Bělovsi. Tento projekt plánuje město Náchod předložit do 63. výzvy IROP vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

„V průběhu září bude projekt představený za účasti zástupců projekční kanceláře Ateliéru TSUNAMI a města Náchoda, které je investorem, veřejnosti a zveřejněn na webu města Náchoda," doplnila Nina Adlof.