Trojnásobně více dopravních přestupků řešili vloni městští strážníci v Červeném Kostelci. Možná k nelibosti mnoha místních obyvatel. Z téměř 850 oznámení za celý rok se dopravní přestupky týkaly 750 případů. Ostatních přestupků bylo v porovnání s tím pouze přes 100. Vyplývá to ze statistiky, kterou červenokostelecká městská policie zveřejnila v těchto dnech.

Příčinou, proč je dopravních přestupků najednou tolik zřejmě je, že byla provedena změna režimu parkování ve středu města. Tam je nyní doba parkování časově omezena a řidiči jsou povinni označit vozidlo parkovacími hodinami.

Řidiči nerespektují zákazy a značení

Řidiči také nerespektují zákazy, dopravní značení a ani další změny. Často parkují na chodnících, čímž je nejen ničí, ale také někdy znemožňují řádný průjezd ulicemi a omezují chodce.

„Častými prohřešky bylo zastavení a stání na místech, kde to není povoleno, nebo vjezd do míst, kam je to zakázáno. Strážníci často také řešili zakázané parkování na chodníku a cyklisty, kteří za snížené viditelnosti nebyli řádně osvětleni," vyjmenoval množící se přestupky velitel strážníků Michal Škoda.

Červený Kostelec je jinak městem, kde je prý bezpečnost na dobré úrovni a nedosahuje závažných déletrvajících problémů. Vzniklé situace jsou hned v rámci zákonných oprávnění a možností řešeny a je snahou těmto situacím dále předcházet, a to především preventivní činností. To zaznělo na výroční schůzi Městské policie (MP) v Červeném Kostelci, kde se bilancovala činnost strážníků za loňský rok.

Prevence? 
Kamery a pult

Jako výborné pomocníky při prevenci si strážníci pochvalují pult centrální ochrany (PCO) a kamerový systém, který byl v loňském roce rozšířen na celé území města, hlavně do problémových lokalit.

„V loňském roce přijali strážníci na PCO okolo dvou set padesáti možných narušení objektů. V únoru byl na základě signálu o narušení bezprostředně zadržen pachatel, který se vloupal do střeženého objektu. Ostatní výjezdy se však ukázaly jako plané, způsobené chybou techniky, popřípadě chybou obsluhy. Z výše uvedeného ale vyplývá, že díky PCO je páchání trestné činnosti na připojených objektech za loňský rok zanedbatelné a PCO tudíž významnou měrou přispívá k prevenci kriminality na území města," pochvaluje si zařízení Michal Škoda.

Kamerový systém se osvědčil

Jako další nástroj prevence při předcházení negativních jevů ve městě se osvědčil kamerový systém. Ten je v době provozu PCO obsluhován stálou službou městské policie, která na základě jednotlivých zjištění vysílá hlídku k provedení opatření, zákroku nebo prověření. Jinak je nepřetržitě nahráván záznam, který používá rovněž státní policie.

„Kamerový systém je dobrým pomocníkem. Díky záznamu bylo možné už dohledat několik pachatelů přestupkového jednání," dodává velitel Škoda.
Městská policie ale neřeší jen kriminalitu a přestupky. Ve spolupráci s Oblastní charitou Červený Kostelec zajišťuje také projekt „tísňových tlačítek". Ty slouží k okamžitému vyrozumění městské policie a pečovatelské služby o krizové situaci občana.

Tísňového tlačítka pomáhají seniorům

„Díky tomuto projektu si mohou pomocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé, senioři, v pečovatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také až dvaatřicet seniorů v katastru města, kteří je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejvíce potřebují," informoval Michal Škoda.

Strážníci tuto službu zajišťují ve všední dny od 18.00 do 6.00 hodin, kdy je v provozu PCO. V sobotu, neděli a o svátcích to je nepřetržitě. Ve zbylé době službu zajišťuje pečovatelská služba.

Ve většině případů využití tlačítka je na místo vysílána hlídka, která dle situace provádí neodkladné úkony. Jedná se například o přivolání lékaře při zdravotních potížích. V případě pádu pomohou strážníci osobě vstát a nebo přivolají pečovatelky. Pomocí služby strážníci také hlídají provozní stav tlačítka, například při výpadku elektrického proudu nebo poruše akumulátoru, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá funkčnost.

Strážníci posílili vloni své řady

V loňském roce posílila městská policie své řady o dva nové strážníky. V současné době jich tak ve městě slouží celkem jedenáct a svou službu vykonává nepřetržitě 24 hodin denně. Jejich činností je především zabezpečení veřejného pořádku a ochrana osob. Dohlížejí také na dodržování pravidel silničního provozu.

V průběhu roku byly zjištěny například tři případy, které měly znaky ze spáchání trestného činu. Ty byly následně předány Policii ČR k dalšímu šetření. Policii byl předán i jeden řidič, kterého strážníci přistihli při řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Strážníci museli k zajištění veřejného pořádku převést služebním vozidlem také tři osoby na protialkoholní záchytnou stanici.

Strážníci rovněž zajišťovali sportovní a kulturní akce pořádané na území města. Zajišťovali pravidelně i ranní přecházení školáků na přechodech pro chodce na náměstí T. G. Masaryka. A jako každým rokem, tak i vloni se účastnili soutěží žáků ZŠ na dětském dopravním hřišti v Náchodě, kde působí v roli rozhodčích.

„Na základě požadavků starosty obce prováděli strážníci hlídkovou činnost též na území obce Zábrodí, kde zajišťovali veřejný pořádek. V průběhu roku se provádí také dohled v rekreačních oblastech," doplnil Michal Škoda.