Zastupitelstvo vám uložilo zavést průkaznou evidenci docházky, včetně evidence pobytu strážníků na služebně Městské policie (MP) Jaroměř. Souvisí tento úkol s výsledky kontroly, kterou kontrolní výbor zastupitelstva u strážníků provedl?
Ano. Důsledně se bude kontrolovat docházka, připravenost strážníků nastoupit do služby, ale nejen to. Zavádíme knihu fonogramů. To znamená, že pokud někdo zavolá, tak stálá služba zaregistruje veškeré hovory a zaznamená je do systému DERIK. Je to software, který umožňuje během dne, v průběhu jakékoliv minuty, nebo vteřiny, evidovat jakoukoliv událost. Aby bylo jasně průkazné, že k něčemu došlo a v kolik hodin to bylo. Takže budeme znát snímek pracovní směny každého strážníka, a to za celých dvanáct hodin. Systém pak bude klíčovou záležitostí při řešení všech problémů i přestupků, nebo i zadržení, například i lidí v celostátním pátrání…

Zastupitelé vám rovněž uložili zavést do služebních aut monitoring, a to systémem GPS. Případně souběžně přejít i na elektronické knihy jízd. Je to reakce na krádeže pohonných hmot, kterých se měl dopouštět dnes už bývalý zástupce velitele MP Roman Dvořák?
Ano, je to reakce na krádeže pohonných hmot. Na GPS jsem už i osobně podepsal objednávku. Jeho zavedení je otázkou několika dnů, možná týdnů. Cílem je, aby vše začalo fungovat nejdéle od 1. ledna 2012. Je to věc, kterou jsme podle mého názoru měli zavést už dávno. My to ale odkládali proto, že jsme o 100 % navyšovali počet městských strážníků, a těm lidem bezmezně věřili. Teď se ukázalo, že to byla chyba.

A co kniha jízd?
Ta byla už i dřív, ale vedla se ručně. A chyběla v ní řada věcí. Když se tankovalo nebylo uvedeno kdo tankoval, kdy a kolik. Když například strážník Dvořák vykazoval jednou měsíčně spotřebu na jednotlivá auta, tak u těch položek chyběla „espézetka“. A to byl třeba okamžik, u kterého jsme si řekli, že to není normální. Jak si může za celý měsíc pamatovat, do kterého auta kolik tankoval? A to byl i jeden z momentů, který nás upozornil, že to s pohonnými hmotami nemusí být v pořádku. A když jsme viděli vykazovanou průměrnou spotřebu, tak nám začalo být jasné, že dochází k něčemu nekalému. Následně jsme získali i kamerový záznam, který jednoznačně dokazuje, že strážník Dvořák, v době svého volna, tankoval do soukromého vozidla…respektive do připravených nádob, které měl v kufru svého vozu. V tomto jednotlivém případě to bylo 83 litrů nafty, které platil kartou, a to z prostředků města.

A co je divného na tom, že tankoval do kanystrů?
K tankování pro služební vozy, mimo město Jaroměř, v podstatě nedochází. Strážníci jezdí na benzinovou pumpu, která je v Jaroměři. A navíc při následné pracovní schůzce všichni strážníci prohlásili, že nikdy neviděli, že by pan Dvořák doléval naftu, nebo benzín do vozidel z nějakých nádob. A pokud docházelo k tomu, že by se stav pohonných hmot ve služebních vozech snižoval, tak strážník, který měl na starosti služební vozidlo, jednoduše dojel k pumpě. Tak je myslím zcela jasno.

Jak jste to zjištění řešil?
Měl jsem jedinou možnost, a to že jsem podal trestní oznámení na policii v Hradci Králové, která už celý případ šetří. Jiná možnost nebyla. Navíc jsem přesvědčen, že to není jen problém roku 2011, ale že je to problém, který sahá roky nazpátek. A dokonce si myslím, že tady šlo o určitý systém, kdy s jídlem rostla chuť. Proto je pravděpodobné, že se podobného jednání nedopouštěl jen pan Dvořák, ale mohli toho systému zneužívat i další strážníci. Podal jsem proto trestní oznámení na neznámého pachatele.

Vy jste řekl, že se u vás nedávno navyšoval počet strážníků o sto procent. Proč, když třeba v ostatních městech je tendence přesně opačná. A to kvůli nutnosti škrtů?
K tomu mne vedla úvaha, která nebyla jen jednoletá. Šlo hlavně o to, udělat něco pro pořádek a bezpečnost ve městě. A naše město je specifické, protože jako jediné v bývalém okrese Náchod, má i historickou část, kterou je Josefov. A to je celá řada problémů navíc. A když vidím, jak se stále uvažuje o tom, kolik bude nebo nebude příslušníků státní policie, tak je to věc, na kterou už nejde spoléhat.
Vnímám to tak, že město má svoji městskou policii a ta se musí o bezpečí občanů starat. Samozřejmě podmínkou je, že všichni strážníci budou konat svoji práci na sto procent. A nejen v rámci pracovní doby. A pokud jde o navýšení strážníků téměř o sto procent, tedy z 11 na 21, tak jsem byl rád, že zastupitelé souhlasili.Samozřejmě víme, že navýšení o 10 strážníků sebou nese i zvýšení nákladů. Reagovali jsme proto tak, že jsme okamžitě zrušili sedm pracovních míst na úřadě. To znamená, že částečně jsme se tuto věc snažili kompenzovat. A uvidíme, jak to bude do budoucna fungovat. Pokud bude situace taková, že za dalších několik let bude třeba navyšovat počet strážníků o dalších deset, tak já budu jednoznačně hlasovat „pro“. A to s vědomím toho, že dál pracujeme s jedním pytlíkem peněz. A pokud chci někde přidat, tak taky musím vědět, kde můžu ubírat.

Do konce roku máte rovněž zavést systém hodnocení zaměstnanců městské policie. Znamená to, že tady dosud žádný nebyl?
Odměňování lidí ve státním sektoru se mně nikdy nelíbilo a nelíbí. Já to vidím tak, že ten, kdo má více titulů a ten, kdo je starší, získá více peněz, než ten kdo je mladší s méně tituly. A je tady velmi malá motivace k tomu, aby byl někdo aktivní. Otázka osobního příplatku nebo ohodnocení je citlivá věc. Pokud ho chcete snížit, musíte to složitě zdůvodnit. A zpráva kontrolního výboru odhalila pro mě řadu důležitých věcí.

Například se ukázalo, že strážníci si za celou noc zapsali, že uzamkli hřbitov a dětská hřiště. A udělali si čárku u celé skupiny, tedy u všech pěti strážníků. To pak ale byla práce ne u všech, ale bylo to pouze 0,2 zásahu u každého z nich. A z toho vzešlo to, že ti lidé, kteří jsou nejvíce pomlouváni - například strážníkem Dvořákem, nebo i dalšími - jsou lidé nejaktivnější, mají x-násobek zásahů, a to pouze za období pěti měsíců, ve kterém kontrolní výbor jejich práci sledoval.

Zastupitelé vám uložili také přijmout kázeňská opatření, a to u velitele strážníků Ondřeje Mundla a jeho, dnes už bývalého zástupce Romana Dvořáka. A to za pochybení zjištěná zprávou kontrolního výboru. Jak jste se s tím vypořádal?
Velitel Mundl jednou zapomněl jít na směnu. Uvědomil si to, asi v polovině směny přišel, a omluvil se. Tehdy to nenarušilo chod práce strážníků a problém byl vyřešen. A nikdo v podstatě netušil, že se tento případ dostane po několika měsících na kriminální policii do Náchoda, kam ho strážník Dvořák uvede v rámci trestního oznámení. Fakta jsou přitom taková, že jen za kontrolované období pěti měsíců, má velitel Mundl nejméně jedenáct a půl dvanáctihodinových směn odpracovaných nad rámec své pracovní doby. A to v rámci pracovního volna, které nemá proplacené. Já ho proto nebudu za nic trestat, protože si myslím, že zapomenout přijít do práce, se prostě člověku může stát. Nechci to omlouvat, to v žádném případě. Ale chápu to. Zajímavé ovšem je, že v průběhu sledovaného období bylo nejméně u šesti směn pana Dvořáka zjištěno, že po něm není ani stopa… To znamená, že není záznam o tom, že by fasoval pistoli, není záznam v knize jízd, ani v systému DERIK. A to považuji za věc, která je „do nebe“ volající. Jestliže někdo chce podávat trestní oznámení a osočovat někoho, že nechodí do práce a sámpak má problém vůbec vykázat, že do té práce chodí… Tak to nevím, co si mám myslet. Závěr kontrolní komise je ovšem takový, že pro důkazní nouzi, pana Dvořáka nelze potrestat. Někteří strážníci totiž vypovídali o tom, co dělal například v dubnu, nebo v květnu. Já to považuji za velmi podivné, ale musím to respektovat.

Jak jste tedy splnil úkol zastupitelů?
U pana Mundla jsem přistoupil pouze ke změně pracovní doby. A vyřadil jsem ho z nepřetržitého provozu. Bude mít tedy normální pracovní dobu. A já po něm budu vyžadovat, aby odpracoval denně osm hodin. A svou pracovní dobu naprosto přesně vykazoval. Kázeňské opatření jsem vůči němu žádné nepřijal. Naopak u pana Dvořáka, jsem po konzultaci s právníkem, došel k jednoznačnému závěru.
Jeho pracovní poměr byl ukončen okamžitě. A to s ohledem na pochybení týkající se pohonných hmot. Propuštěn byl 9.listopadu.

Budete teď kontrolovat práci městské policie jako celku víc než dříve?
Ano, do kontroly fungování městské policie se zapojí dokonce i někteří zastupitelé. Jde o přímou kontrolu kvality práce strážníků v terénu. Teď je totiž potřeba nastolit „vojenský režim“, který nedovolí opakování excesů o kterých spolu mluvíme a které z části vyšetřuje i policie. Podrobnosti k tomu, jak budou kontroly probíhat nemůžu a ani nechci sdělovat. (jm)