Sportovního klání se účastnilo celkem 22 tříčlenných rodinných družstev, což bylo 66 různě zdatných střelců.
„Střílelo se z malorážkové pušky s optikou na vzdálenost 50 metrů. První disciplínou byl terč liška vleže s oporou a druhým terčem byl kňour s oporou pevné tyče. Každý soutěžící měl pět ran na terč,“ popsal průběh soutěže předseda hodnotící komise Luděk Sedláček. „Tím, že celé družstvo střílelo do stejného terče, byla vyloučena možnost dohadování se, kdo z družstva byl úspěšnější,“ doplnil hlavní rozhodčí Josef Palhoun.

Vítězem soutěže se stalo rodinné družstvo Kolbových z Police nad Metují s nástřelem 291 bodů ze 300 možných. Druhé místo získali děda, syn a vnuk Vlčkovi z Broumova s nástřelem 290 bodů. O třetí místo bojovali Krejcarovi z Otovic, Palhounovi z Broumova Frödovi z Martínkovic s nástřelem 287 bodů. Zde rozhodovaly lepší zásahy v terči kňoura, a tak diplom za třetí místo nakonec získali Krejcarovi.

„Cílem bylo pobavit se, potkat známé a kamarády, seznámit se s novými lidmi a přiblížit laické veřejnosti možnosti volnočasových aktivit tohoto sportovního odvětví. A to se dle ohlasů účastníků podařilo,“ dodal Luděk Sedláček.

Jiří Řezník