Vydělají si přitom dnes už i v dělnických profesích často více, než absolventi mnoha vysokoškolských humanitních oborů. Velkým hráčům byznysu v regionu se totiž v posledních letech daří. Aby se však mohli pohlížet po dalších příležitostech a plánovat si minimálně stejně zdárnou budoucnost, naráží právě na nedostatek pracovních sil.

Problémem však je, že střední školy nemají dostatek žáků, kteří by poptávku trhu nasytili. Jsou si toho už dobře vědomi i představitelé měst v regionu. Zítra se sejdou starostové měst celého Náchodska a budou ladit to, jakým způsobem strojírenským společnostem pomoci a jak propojit podnikatelský sektor, samosprávy a školství. Jedním z návrhů je, že by města mohla spolu s podniky vytvořit podpůrný fond ať už na stipendia pro motivaci žáků nebo na osvětu na školách. Dále pak chtějí tlačit na ještě větší propojení praxe se vzděláváním.

„Město Náchod nemá problém vyčlenit z rozpočtu až několik set korun, což není málo, a podpořit byznys tím, že podpoříme vzdělávání na školách. Firmy nám ale musí upřesnit, jaké obory a co přesně od škol potřebují," uvedl náchodský starosta a poslanec Jan Birke.

Zaměstnanost je totiž i pro budoucnost a prosperitu samotných měst klíčová. Proto chtějí sami starostové pomoci s podporou podniků a škol s technickým zaměřením.

„Abychom něco zmohli, musíme spolupracovat. Moji kolegové jsou si také vědomi nutnosti podpory zaměstnanosti ve svých městech. Máme zájem a chceme se tomu letos intenzivně věnovat. Čím dříve začneme, tím lépe," doplnil Jan Birke.

Techniky je nutno vychovat

Nové techniky a strojaře je totiž zapotřebí vychovat, neboť nynější počet studentů na středních školách a učilištích výrazně neodpovídá poptávce firem jak současné, tak i v několika příštích letech. Je proto nutná osvěta už na základních školách. Především je pak zapotřebí odbourat předsudky, že české strojírenství je „černý" a „špinavý" obor. To už dávno neplatí. V dnešní době navíc najdou zaměstnanci v tomto sektoru uplatnění vždy a často jsou i velmi slušně finančně ohodnoceni.

„Víme, že pomoci potřebují hlavně strojírenské společnosti. Velcí hráči byznysu, to je alfa a omega pro prosperitu celého regionu a kraje. Máme na Náchodsku díky nim jednu z nejnižších nezaměstnaností, ale nemáme pro ně další kvalifikované pracovníky," řekl Jan Birke.

Ten nedávno právě i o podpoře technického vzdělávání jednal v závodu společnosti Wikov MGI a.s. v Hronově. Tato společnost je jednou z těch, které se nedostatkem kvalifikovaných pracovníků přímo potýkají. Svůj úspěch přitom staví na špičkových odbornících a nejnovějších technologiích. Jak informoval obchodní ředitel Josef Kašpar, dokáže připravit pro zákazníky vysoce inovativní technická řešení na míru včetně návrhu, vývoje i samotné výroby.

Šance na budoucí prosperitu

O spolupráci se školami má firma zájem. „Především aktivní přístup k hledání a podpoře nových talentů mezi studenty středních a vysokých škol nám umožňuje zvyšovat šance na budoucí prosperitu společnosti. Perspektivním studentům nabízíme spoluúčast na speciálních projektech, absolvování stáží a praxí, vytváříme podmínky pro výzkumné části jejich ročníkových či diplomových prací," popisuje Josef Kašpar.

Společnost Wikov je nejvýznamnější výrobce mechanických převodovek v regionu střední a východní Evropy. Ve strojírenství je firma aktivní více než 130 let, téměř sto let je pak tradičním výrobcem ozubených kol a převodovek. Firma má ve třech výrobních závodech v České republice celkem 800 zaměstnanců, v hronovském závodě, bývalé ČKD Hronov, jich pracuje 460.

Největší podíl výroby společnosti 40,6 procent, tvoří převodovky zvedacích zařízení ropných plošin. Společnost dále vyrábí převodová soustrojí pro průmyslová odvětví, jako jsou zpracování cementu a minerálů, doly, těžba ropy a zemního plynu, tepelná energetika, větrná a přílivová energetika, průmyslové aplikace a kolejová vozidla.

Exportují třeba i do Číny

Tržby společnosti činí zhruba dvě miliardy korun a 78 procent této částky tvoří export. Největšími exportními trhy jsou země Evropské unie, dále Rusko, Ukrajina a země bývalého Sovětského svazu, následují s nižšími podíly USA, Norsko, Jižní Korea, Indie či Čína.

Právě s hledáním exportních příležitostí v Číně přislíbil Jan Birke vedení společnosti pomoc. Je totiž předsedou dozorčí rady Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce. Tuto podporu zástupci společnosti přivítali, neboť Čína je stále se rozvíjejícím trhem a je zde řada zajímavých příležitostí. Pro společnost jako je Wikov je potenciál například v oblasti větrné energie, vodních elektráren či důlních zařízení.

„Česká republika od roku 2014 srovnala diplomatické vztahy s Čínou na úroveň ostatních zemí Evropské unie, jakými jsou například Německo, Velká Británie či Francie. Předtím byla na chvostu zemí, které mají diplomatické styky s Čínou. Posun v tomto směru je důležitý proto, že následně výrazně pomáhá otevřít dveře byznysu a exportu našich společností," vysvětlil Birke.

Při své návštěvě zástupcům firmy Wikov také sdělil, že Náchod je v posledních letech v ekonomicky nejsilnější kondici. Hospodaří prakticky bez dluhů a na investice má v posledních letech rekordní objemy prostředků, po loňských zhruba 180 milionech korun je to letos 111 milionů korun.

Návštěva měla také za cíl informovat společnost o tom, jaké změny se čekají letos v dopravě v Náchodě, kde je Jan Birke starostou. Od března až do listopadu se zde totiž budou upravovat kruhové objezdy u Slávie a u Čedoku, což si vyžádá komplikace v dopravě. Budu stanoveny objízdné trasy, čekají se kolony a také třeba omezení průjezdu nákladních vozidel přes město. Takové informace jsou pro společnosti jako je Wikov důležité, neboť tomu přizpůsobí trasy nákladů a zásobování závodu, omezení se dotknou i mnoha zaměstnanců.

Při prohlídce závodu poznával mezi zaměstnanci řadu přátel z Hronova, kde řadu let žil. „Tady ve fabrice jsem byl naposledy v roce 1988 ještě jako Hronovák, " podotkl.