Šest nových stromů, a to druhu javor babyka, na náměstí v bezprostřední blízkosti kašny vysadili vloni během jeho rekonstrukce. Při ní byla přemístěna kašna a v jejím okolí položena dlažba ze žulových desek. S ohledem na zvolenou technologii restaurovaná kašna ještě stále propouští vodu do doby, než se zcela tzv. „zatáhne", což ale stromům škodí. „Bohužel stromy byly umístěny v nepropustném podloží a nejen z důvodu sáknutí kašny se v jejich podloží hromadila voda," uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

Životnost stromů tedy byla ohrožena, proto byly zatím vyjmuty. Až dojde k vyřešení problému, dřeviny se opět vrátí na své místo.

„Ani stromu, který byl darem od polských partnerů při odhalení lavičky Josefa Škvoreckého v květnu letošního roku, se bohužel na náměstí příliš nedařilo. Ten byl ošetřen a přesazen do nově upraveného parku ve Strnadově ulici," dodal místostarosta. Nyní restaurátoři intenzivně pracují na odstranění problému a aplikují utěsnění jílovým roztokem. „Z toho důvodu je nutné zakrytí, aby kašna zcela vyschla", vysvětlil místostarosta Tomáš Šubert.