Kácení, ale také například vytrhávání pařezů a odvoz dřeva, by měly být podle předpokladu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Královéhradeckého kraje dokončené do konce května. „Z tohoto důvodu budou využívány místní „lesní“ cesty, které jsou zároveň příjezdovými komunikacemi k chatové oblasti směrem od Kramolny," vysvětlilo ŘSD, které si je plně vědomo zátěže, která nyní z těchto prací pro místní občany plyne. „Přesto prosíme o shovívavost a dodržování informačních pokynů stavby. Po dokončení prací budou cesty uvedeny do původního stavu," ujistilo ŘSD.

Podívejte se na mapu, v jakých místech se aktuálně provádí přípravné práce, tedy kácení a následný arecheologický průzkum. Jedná se o body 1-3 a 4-6:

Součástí přípravných prací stavby obchvatu Náchoda je i kácení stromů ve dvou lesních úsecích - body 1-3 a 4-6.Zdroj: mapy.cz / ŘSD Královéhradeckého kraje

Navržená přeložka silnice I/33, obchvat Náchoda, odvede tranzitní dopravu. Výstavba povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěné části města a snížení hlukové a exhalační zátěže obyvatel.

Údaje o stavbě
Délka: 6,50 km
Stav: V přípravě
Komunikace: I/33
Zahájení: 2024
Zprovoznění: 2027

Mohlo by vás zajímat: Víme, kdy se řidičům otevře obchvat Jaroměře, Náchod je na spadnutí

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth