V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko zaznamenali pracovníci Správy CHKO v posledních dnech dva takové závažné případy nedovoleného kácení dřevin mimo lesní porosty. Za více než stovku nelegálně pokácených stromů ve dvou lokalitách nyní visí ve vzduchu hodně tučné pokuty.

Až milion pokuty

U Jívky se bez povolení kácelo na dně bývalého rybníka, který je však už několik desítek let vypuštěný a zarostl dřevinami. Případ se stal 20. února a šetří jej pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko. „Osoby, které kácení provedly, známe, ale případ je složitější a zkoumá se zavinění více subjektů včetně vlastníka pozemku. Vyšetřování je zde na počátku," sdělil Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. Za tento přestupek v chráněném území hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 200 tisíc korun, za protiprávní jednání právnické osoby až do jednoho milionu korun.

K dalšímu nedovolenému kácení dřevin došlo v katastru obce Jetřichov v břehovém porostu Vernéřovického potoka. 3. února zde bylo poraženo 15 olší. „Pravděpodobný viník je znám, řízení je teprve na počátku. Viníkovi hrozí za přestupek v chráněném území pokuta až do výše 200 tisíc korun," informoval Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. O obou případech bude Správa CHKO detailněji informovat až po jejich uzavření, nyní totiž probíhá šetření a není možné zveřejnit víc informací.

„Nyní chceme upozornit na aktuální změny, které veřejnost vnímá často zkresleně a nyní se to začíná projevovat. Snažíme se tak předejít dalším přestupkům," dodal Petr Kuna. Menší revoluci v zaběhnutých pravidlech totiž udělaly loňské změny předpisů, které kácení dřevin regulují. „Významná část veřejnosti je bohužel pochopila pouze jednostranně. Poměrně dost lidí se domnívá, že ke kácení stromů na vlastním pozemku už není potřeba žádné povolení. To je ale zásadní omyl. Zejména mimo zastavěné území je teď nutného „papírování" víc než dřív," upozornil Petr Kuna.

Nejvíce stromů rostoucích mimo les se během roku obvykle porazí, když odtaje sníh, nejčastěji v druhé polovině března. Letos sníh v práci nepřekáží, a tak jsou motorové pily v zápřahu. Mírná zima tak i nelegální kácení uspíšila.

Správa CHKO řeší obvykle jen několik případů nedovoleného kácení dřevin mimo les ročně, obvykle ne více než pět. Nejzávažnějším případem z posledních let bylo kácení okolo Zdoňovského rybníka před třemi lety. „Tehdy kdosi bez povolení vykácel 384 stromů u Zdoňovského rybníka, z toho 117 stromů mělo obvod kmene větší než 80 centimetrů. Pachatele se ale nepodařilo zjistit," dodal Petr Kuna. Velkým případem bylo také pokácení několika desítek starých velkých stromů okolo cesty z Adršpachu do Libné v roce 2003, které skončilo odsouzením pachatele u soudu za poškození životního prostředí.

Povolení pro kácení mimo les
Bez povolení si majitel může pokácet pouze stromy, které rostou u rodinného nebo bytového domu na stavebně oploceném pozemku, který není přístupný veřejnosti. Typickým příkladem budiž menší soukromá zahrada u rodinného domku, která je celá oplocená. Nikoliv živým plotem z keřů, ale trvalým pevným plotem ze zdiva, dřeva nebo z pletiva, nejlépe uzavřená brankou. Zde může majitel odstranit jakýkoliv počet keřů nebo pokácet libovolně velký strom, pokud se nejedná o památný strom.

Povolení je naopak potřeba vždy ke kácení ve stromořadích nad 10 stromů, a to bez ohledu na jejich velikost. Také náletové dřeviny např. na louce, v remízku ale i na zanedbané zahradě s rozpadlým plotem potřebují povolení, pokud vytvářejí zapojené porosty a kácením by mělo dojít k odstranění dřevin z plochy větší než 40 m2. Velikost jednotlivých dřevin opět nerozhoduje a povolení je v těchto případech potřeba oproti minulosti také pro menší stromy a stromky s obvodem kmene pod 80 cm.

Výše zmíněná povolení vydávají příslušné obecní nebo městské úřady. Zde je také dobré záměr kácení předem konzultovat a ujasnit si, zda povolení je nebo není potřeba. Speciální režim vyžadující závazné stanovisko Správy CHKO zůstává zachován u dřevin v břehových porostech vodních toků, na pozemcích rybníků a v nivách potoků a řek.

Správa CHKO Broumovsko stejně jako obce ochotně poskytne informaci pro konkrétní případ.

Zdroj: Správa CHKO Broumovsko