„Také na území města Broumova bylo několik stromů poškozeno nevhodným řezem a ti, kteří řezy provedli, byli pokutováni,“ potvrdila nám Yvona Eliášová z Odboru životního prostředí MěÚ Broumov, a doplnila, že výnos pokut může být použit pouze pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v dané obci.


Město Broumov se proto v letošním roce rozhodlo takto získané prostředky vložit do ošetření stromů významných pro vzhled města. „Byl ošetřen například dub letní s obvodem kmene 2,6 metru ve výšce 1,3 metru nad zemí, jenž roste při hlavní komunikaci v Rožmitále u domu čp. 147. Je to jeden z největších dubů v obci a tvoří s dalšími stromy alej typickou pro broumovskou krajinu,“ prozradila Yvona Eliášová.

Ošetřili dub, trnovník akát a lípy

„Stále se často setkáváme se špatně ořezanými stromy. Přitom neodborně provedený řez může mít pro strom fatální důsledky a hrozí jeho poškození i následné odumření. Špatný řez snižuje vitalitu stromu a tím i jeho bezpečnost,“ upozorňuje Yvona Eliášová, a neopomíná dodat, že naopak správně provedený řez může zvýšit vitalitu stromu, prodloužit jeho životnost a zlepšit jeho vzhled. „Správný řez stromů nemění jeho výšku ani šířku jeho koruny, pouze odstraňuje suché a škodlivými organismy napadené větve a činí tak strom bezpečný svému okolí a zvyšuje jeho estetickou hodnotu. Případná instalace bezpečnostní vazby brání rozlomení stromu při zhoršených povětrnostních podmínkách,“ vysvětluje.


Kromě již zmiňovaného dubu letního v Rožmitále jsou dalšími ošetřenými stromy trnovník akát s obvodem kmene 2,8 m ve výšce 1,3 m nad zemí a lípa srdčitá u domu čp. 36 na ulici Lidické v Broumově na začátku nově vysazené aleje kolem vodárny do Rožmitálu. „Oběma stromům byly odstraněny suché větve, což zvýšilo jejich bezpečnost a zlepšilo jejich vzhled. Na akátu, který stojí za zhlédnutí, protože je největším akátem na území Broumova, byla instalována poměrně složitá bezpečnostní vazba,“ seznámila nás pracovnice odboru životního prostředí MěÚ Broumov s výsledkem práce certifikovaných arboristů, kteří kromě odborného ošetření stromů, keřů či rekonstrukce alejí a parků poskytují i komplexní kvalifikovanou péči od výsadby až do pokročilého věku dřevin.


Posledním z výnosu pokut ošetřeným stromem v letošním roce je lípa srdčitá v Broumově v ulici Strmé u čp. 348. „Tato lípa není zatím tak velká jako předešlé stromy, ale při péči, které se jí dostalo, bude za několik let významnou dominantou této části Broumova,“ doufá Yvona Eliášová, která pevně věří, že správný řez stromů si brzy průběžným vzděláváním zakončeným udělením certifikátu osvojí všechny firmy, které tyto služby nabízí a díky tomu špatně ořezané stromy už v Broumově nebudou přibývat. (řez)