I přes informovanost o této akci na výlepových plochách se před jejím konáním rozběhli studenti po městě a snažili se ještě osobně na tuto prezentaci pozvat co nejvíce obyvatel města, aby se i oni dozvěděli, jak je to s menšinami v naší společnosti.

Projekt byl rozdělen do šesti skupin a věnoval se dětem z dětských domovů, soužití mezi Čechy a Vietnamci, rozvoji dovedností dětí ze znevýhodněných prostředí, pověstem o dětských domovech, homosexualitě a spojení romské menšiny a Čechů prostřednictvím hudby.

Na závěrečnou prezentaci přijeli do Broumova i zástupci z pořádající pražské organizace „Step by step", sdružení, které se zabývá projektem „Začít spolu" – věnovanému demokratizaci společnosti v naší zemi.

Jak uvedl Ondřej Zavadil, zástupce této organizace, projekt má přivést studenty k tomu, aby si nejdříve opatřili co nejvíce informací a potom si teprve vytvořili nějaký svůj úsudek a ne předsudek podle zkresleného názoru, který panuje ve společnosti.

„Proto se naše organizace snaží za pomoci zkušených lektorů studenty přivést na to, jak v takovýchto situacích postupovat," zmínil smysl akce Ondřej Zavadil.
„Projekt byl tříletý a letos je to bohužel již poslední ročník. V každém roce byla vždy vybrána jedna škola v kraji, což je z mého pohledu škoda, jelikož tyto problémy by se měly řešit na všech školách po celé republice," dodal Zavadil.

Svou spokojenost s projektem i prací žáků neskrývala ani profesorka Šárka Rambousková, pod jejímž vedením studenti na daná témata pracovali.

Větší přínos než teorie v lavicích…

„Jsem velice ráda, že jsme byli vybráni jako jediná škola v Královéhradeckém kraji, jen je škoda, že toto praktické vzdělávání nebude mít již další pokračování, jelikož to má pro studenty větší přínos než teorie ve školních lavicích," myslí si Rambousková.
Jak dále uvedla, druhý ročník byl vybrán z toho důvodu, že studenti mají v tomto roce ve výuce zařazenu sociologii a tímto měli možnost si učební téma vyzkoušet v terénu na vlastní kůži.

„Studenti udělali během roku obrovský kus práce – zejména na sobě. Je na nich vidět, že praktická výuka pro ně měla veliký přínos. Počátkem školního roku byli nesmělí a bojácní a dnes již jsou schopni sami si jít zařídit to, co potřebují, vyjádřit se a spoustu věcí zorganizovat a hlavně jsou samostatní. Takže to pro ně samotné bylo velice přínosné. Jsem spokojená i s tím, že všichni přistupovali k zadané práci zodpovědně a bylo vidět že i s chutí a elánem," dodala Šárka Rambousková.

Žáci se svěřili se svými postřehy…

Se svými zkušenostmi, postřehy a dojmy z práce a komunikace s menšinami se svěřili i někteří studenti 2.A.
Káťa Lokvencová a Sandra Grätzová, které pracovali ve skupině zabývající se problematikou homosexuality uvedly, že téma si jejich skupina vybrala proto, jelikož o této skupině lidí se ve společnosti moc nemluví a reakce lidí k této sexuální odchylce jsou spíše zdrženlivé a většinou negativní. I když, jak uvedly obě dívky, nikdo ze skupiny s touto orientací osobní zkušenosti nemá, tak to pro ně byla velká výzva.

„Podařilo se nám sehnat několik kontaktů na homosexuály a po prvotních rozpačitých rozhovorech – jelikož se nikdo z nás s nimi osobně neznal – se rozpovídali a otevřeně s námi hovořili nejen o jejich stylu života, ale i o sexualitě. Práce na tomto tématu se nám líbila a jsou to pro nás nové zkušenosti. Hlavním přínosem byla především práce v terénu a velká zodpovědnost, se kterou jsme museli k zadanému tématu přistupovat a hlavně zkušenost, kterou ve školních lavicích nezískáme," shrnuly svou roční práci studentky.

Jakub Drahorád o dětských domovech

Se svými dojmy se svěřil i Jakub Drahorád ze skupiny, která pracovala na tématu o dětech z dětských domovů.
„Naším záměrem bylo veřejnosti přiblížit, že i tyto děti, které nemají svoji vlastní rodinu, jsou schopny zvládnout to, co všechny ostatní. Za všechny mohu pochválit vedení dětského domova, které nám ochotně vyšlo vstříc, ale i děti, které s námi velice dobře komunikovaly. Poznali jsme, že tyto děti jsou milé, hodné a talentované, a to především na tanec. Celá práce pro nás byla velkým přínosem, jelikož zkušenosti získané v praxi jsou nenahraditelné a člověk se při takovéto příležitosti daleko lépe a více naučí. Jinak jsme všichni spokojeni a vše co jsme chtěli, tak nám vyšlo," zhodnotil práci skupiny Jakub Drahorád.

Jiří Mach