Mezinárodní skupina mladých lidí z dvanácti zemí se prvně setkala 3. července a úvodní seznamovací pobyt si odbyli v Golčově Jeníkově. „Do Broumova jsme přijeli v pondělí odpoledne a hned jsme se zapojili do práce,“ sdělil nám včera Markéta Vavrečková, koordinátorka projektu pořádaného americkým institutem GLICD. „V pondělí uklízeli v klášterní kreslírně, která se pak stala na dvě noci jejich dočasným zázemím,“ prozradila nám Markéta Vavrečková, a potvrdila, že ve skupině jsou studenti opravdu téměř z celého světa a namátkou jmenovala Austrálii, Kolumbii, USA, Haiti, Peru, Kazachstán či Černou Horu.
Celé úterý studenti pracovali v zahradě a podle slov Jaroslava Betáše z Agentury pro rozvoj Broumovska se do úpravy zeleného prostranství pustili s vervou. „Vyčistili dlouhý úsek podél obvodové zdi sousedící se Schrollovým parkem. Zde vytrhávali a vyřezávali náletové dřeviny, v drtiči likvidovali větve, které pak odváželi na kompost a věnovali se úklidu i v okolí někdejších hospodářských budov. Kromě toho také od plevele čistili spáry v dlažbě na mostku spojujícího klášter ze zahradou,“ chválil pracovní nasazení skupiny Jaroslav Betáš. „Na to, že se znají jen krátce a jsou z různých míst, tak fungovali jako dobře zaběhlý kolektiv,“ všiml si.