„Projektant nám představil první návrh terminálu, který byl velmi zásadně připomínkován. Návrh se nyní musí doplnit těmito připomínkami a projektant vypracuje novou, skromnější verzi studie. Ta by měla lépe využít okolní pozemky Českých drah a také přiblížit autobusový terminál více k vlakovému, aby to cestující měli blíže. Na novém návrhu se bude pracovat zhruba měsíc. Pak už budeme vybírat tu lepší variantu,“ vysvětlil náchodský místostarosta Jaroslav Rohulán.