„Objemy přítoků jsou v tomto období stále jedny z nejnižších nebo vůbec nejnižší od roku 1979,“ uvedli minulý týden pracovníci Povodí Labe. Hladiny řady přehrad jsou tak stále velmi nízko.

Nejhorší situace je ve vodní nádrži Rozkoš, kde je jen 25 procent obvyklého množství vody, v přehradě Pastviny klesl minulý týden stav vody na 24 procent, Seč byla na 45 procentech.

V Rozkoši hladina kvůli úbytku vody poklesla v uplynulých týdnech zhruba o pět metrů.

Velmi nízký průtok měla minulý týden více než třetina ze 120 sledovaných řek a potoků. „Vodní toky v povodí Orlice, Loučné a Chrudimky jsou na úrovni asi 25 až 50 procent dlouhodobého normálu. Nižší průtoky - pod 20 procent říjnového normálu - jsou například na Doubravě, Cidlině a na Výrovce,“ informoval Jiří Petr z Povodí Labe.

Ani stav podzemních vod není dobrý, vody je v nich citelný nedostatek. Minulý týden byla podle Českého hydrometeorologického ústavu většina sledovaných mělkých vrtů silně nebo dokonce mimořádně podnormálních a srážky na tom nic nezměnily.

Na nedostatek vody už reagovala některá města a obce omezením jejího odběru. Například na Rychnovsku byl na některých místech zakázán odběr povrchových vod z Bělé, Dědiny či Kněžné a jejích přítoků. Podobné nařízení platí i v Kostelci nad Orlicí či v Náchodě. V Trutnově - Bezděkově a v Žacléři byl zakázán odběr pitné vody z veřejného vodovodu pro jiné účely než je pití a hygiena.

V Labské bylo vody dost

Dostatek vody byl minulý týden naopak ve vodním díle Labská, kde hladina stoupla téměř o 4,7 metru a naplněnost dosáhla 128 procent. Téměř o tři metry se zvedla hladina také v přehradě Les Království. Podle Povodí Labe totiž po srážkách v závěru října výrazně vzrostly průtoky horního Labe, Úpy a Jizery. Postupně však začala jejich hladina opět klesat.