Předpokládané celkové finanční náklady by činily něco málo přes 9,5 miliónu korun, přičemž spoluúčast obce by byla desetiprocentní. „Realizací projektu by došlo k navýšení kapacity mateřské školy na dvacet dětí,“ říká starosta obce Vítězslav Vítek. Podle něj už nynější školka kapacitně potřebám obce nestačí. Stavební úpravy mateřské školy budou zahrnovat vznik stálé ložnice pro předškoláky, novou šatnu a nový samostatný vstup přes zádveří. Počítá se i s novým sociálním zařízením.

Současný přízemní objekt, v němž se nyní nachází tělocvična a družina, by se mohl dočkat nástavby, kde se počítá se školní tělocvičnou o ploše 130 metrů čtverečních. V nynějších půdních prostorách by pak měla vzniknout školní družina a knihovna pro veřejnost. „V projektu je zahrnuta i rekonstrukce venkovního hřiště, kde budou hrací prvky s bezpečnostním atestem,“ dodal starosta Vítek s tím, že náklady na hřiště činí přes 350 tisíc korun.