Suchý Důl oslovil hodnotitelskou komisi precizně připravenou prezentací, ve které představil poutavou formou své aktivity, a to včetně vize rozvoje obce. Součástí bylo také vystoupení spolků a místních farmářů, kteří prezentovali své tradiční i netradiční akce, jako jsou Suchodolské posvícení, traktoriáda s tradičním pondělním průvodem nebo historická módní přehlídka.

Přípravy na sobotní vyhlášení Vesnice roku 2023 Královéhradeckého kraje ve středu večer zkomplikovala v Suchém Dole na Policku průtrž, která obec zasáhla před 18. hodinou.
OBRAZEM: Vesnici roku 2023 před sobotní korunovací spláchl přívalový liják

„Soutěž Vesnice roku není jen o starostovi, místostarostovi a zastupitelstvu. Je to ocenění všech, kterým není život v obci lhostejný, kteří pro ni pracují a vynakládají nemalé úsilí, aby se nám tu dobře žilo. Velký dík patří všem spolkům, škole, podnikatelům a samozřejmě také občanům Suchého Dolu. Nemalou zásluhu na našem úspěchu má i bývalé vedení obce, kterému se podařilo v roce 2002 získat vítězství v krajském kole Vesnice roku,“ uvedla starostka Suchého Dolu Blanka Klímová.

O titul Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji letos ucházelo 12 obcí. Na druhém a třetím místě se umístily obce z jičínského okresu Bystřice a Tetín. Za péči o zeleň a životní prostředí získala Zelenou stuhu obec Světí, Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Česká Metuje. Odborná porota ještě udělila Modrou stuhu za společenský život obci Libňatov v okrese Trutnov. Dalších šest zúčastněných obcí obdrželo cenu hejtmana. „Soutěž Vesnice roku dodává motivaci k aktivní účasti na rozvoji jejich obcí. Každý ročník odhalí v našem regionu obce s rozmanitou a pestrou paletou sportovního, společenského a kulturního vyžití, spolkového života nebo zvyklostí a tradic, ale také skvělými podmínkami pro podnikání či občanskou vybaveností,“ řekl na slavnosti hejtman Martin Červíček.

Zástupy turistů jsou nyní ve skalním městě pod kontrolou.  Vsadili zde na systém online nákupu vstupenek a maximální limit 400 návštěvníků za hodinu. Třetí rok fungování tohoto opatření přináší ovoce.
400 za hodinu a dost. V Adršpachu drží overturismus na uzdě limitem návštěvníků

S oceněním je spojena také finanční odměna. "Zlatá stuha znamená pro vítěznou obec milion korun. Finanční odměnu získávají i obce oceněné druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou nebo některou z cen hejtmana,“ dodal krajský radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí na Jarmarku venkova v Luhačovicích 16. září. Do celostátního kola postoupila ze sousedního Pardubického kraje Suchá Lhota.

Seznam oceněných v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 v Královéhradeckém kraji:

Suchý Důl
– 1. místo (zlatá stuha)
Bystřice – 2. místo
Tetín – 3. místo

Světí
– zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Česká Metuje – oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Libňatov – modrá stuha za společenský život
Vysokov – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje „Vesnická knihovna roku 2023“
Pilníkov – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za rozvoj komplexní občanské vybavenosti
Úbislavice – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za efektivní elektronickou komunikaci s občany
Žernov – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za inovativní obec
Rasošky – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za příkladné vedení kronik obce a spolků
Vrbice – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za pohádkově krásnou prezentaci
Vysokov – Cena naděje pro živý venkov za solidaritu s lidmi v nouzi
Pilníkov – Zlatá cihla v programu obnovy venkova v kategorii A – Obnova a rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – rekonstrukce Restaurace Slunce
Suchý Důl – Zlatá cihla v programu obnovy venkova v kategorii B – Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – kiosek Na Slavném
Bystřice – Zlatá cihla v programu obnovy venkova v kategorii C – Nové venkovské stavby – Bystřická kuželna