Suchý Důl oslovil hodnotitelskou komisi precizně připravenou prezentací, ve které představil poutavou formou své aktivity, a to včetně vize rozvoje obce. Součástí bylo také vystoupení spolků a místních farmářů, kteří prezentovali své tradiční i netradiční akce, jako jsou Suchodolské posvícení, traktoriáda s tradičním pondělním průvodem nebo historická módní přehlídka.

„Soutěž Vesnice roku není jen o starostovi, místostarostovi a zastupitelstvu. Je to ocenění všech, kterým není život v obci lhostejný, kteří pro ni pracují a vynakládají nemalé úsilí, aby se nám tu dobře žilo. Velký dík patří všem spolkům, škole, podnikatelům a samozřejmě také občanům Suchého Dolu. Nemalou zásluhu na našem úspěchu má i bývalé vedení obce, kterému se podařilo v roce 2002 získat vítězství v krajském kole Vesnice roku,“ uvedla starostka Suchého Dolu Blanka Klímová.

O titul Vesnice roku se v Královéhradeckém kraji letos ucházelo 12 obcí. Na druhém a třetím místě se umístily obce z jičínského okresu Bystřice a Tetín. Za péči o zeleň a životní prostředí získala Zelenou stuhu obec Světí, Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Česká Metuje. Odborná porota ještě udělila Modrou stuhu za společenský život obci Libňatov v okrese Trutnov. Dalších šest zúčastněných obcí obdrželo cenu hejtmana. „Soutěž Vesnice roku dodává motivaci k aktivní účasti na rozvoji jejich obcí. Každý ročník odhalí v našem regionu obce s rozmanitou a pestrou paletou sportovního, společenského a kulturního vyžití, spolkového života nebo zvyklostí a tradic, ale také skvělými podmínkami pro podnikání či občanskou vybaveností,“ řekl na slavnosti hejtman Martin Červíček.

S oceněním je spojena také finanční odměna. "Zlatá stuha znamená pro vítěznou obec milion korun. Finanční odměnu získávají i obce oceněné druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou nebo některou z cen hejtmana,“ dodal krajský radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí na Jarmarku venkova v Luhačovicích 16. září. Do celostátního kola postoupila ze sousedního Pardubického kraje Suchá Lhota.

Seznam oceněných v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 v Královéhradeckém kraji:

Suchý Důl
– 1. místo (zlatá stuha)
Bystřice – 2. místo
Tetín – 3. místo

Světí
– zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Česká Metuje – oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Libňatov – modrá stuha za společenský život
Vysokov – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje „Vesnická knihovna roku 2023“
Pilníkov – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za rozvoj komplexní občanské vybavenosti
Úbislavice – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za efektivní elektronickou komunikaci s občany
Žernov – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za inovativní obec
Rasošky – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za příkladné vedení kronik obce a spolků
Vrbice – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za pohádkově krásnou prezentaci
Vysokov – Cena naděje pro živý venkov za solidaritu s lidmi v nouzi
Pilníkov – Zlatá cihla v programu obnovy venkova v kategorii A – Obnova a rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – rekonstrukce Restaurace Slunce
Suchý Důl – Zlatá cihla v programu obnovy venkova v kategorii B – Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby – kiosek Na Slavném
Bystřice – Zlatá cihla v programu obnovy venkova v kategorii C – Nové venkovské stavby – Bystřická kuželna