Na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích bude rozsah oprav největší. Kromě už zmiňovaného odvodnění, oken a mobiliáře, bude provedena výměna střešní krytiny a elektroinstalace, plus restaurování varhan. Spolu s kostelem sv. Michala ve Vernéřovicích dostane i novou fasádu.

U kostela Všech svatých v Heřmánkovicích tomu tak z důvodu limitu dotace a náročnosti oprav střechy nedojde.