Banner s tímto textem zabliká na návštěvníky některých webových stránek obcí na Broumovsku. Po jeho otevření se na obrazovce objeví dopis adresovaný poslancům Parlamentu ČR, kteří ve sněmovně mají hájit zájmy svých voličů.

Po hlasování o novele zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) v Poslanecké sněmovně zde bude zveřejněno, jak hlasovali jednotliví poslanci za Královéhradecký kraj.

„Obracíme se na vás ve věci připravované novely, která se nás bezprostředně dotýká. Cílem uvedeného návrhu novely zákona je zmírnění stávajících neodůvodněných rozdílů v příjmech samospráv ze sdílených daní,” stojí v dopise, pod nímž je podepsán předseda Dobrovolného svazku obcí (DSO) Broumovsko Karel Rejchrt a jeho kolegyně z druhé strany Broumovských stěn Ida Seidlmanová, předsedkyně DSO Policko.

V dopise adresovaném poslancům za Královéhradecký kraj připomínají nespravedlnost v příjmech čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) a příjmech ostatních měst a obcí ČR. „Tento rozdíl je propastný a ve světě nemá obdoby,” píše Karel Rejchrt.

„Na jedné straně máme obce a města, která nemají finanční prostředky na zajištění životně důležitých věcí, jako jsou opravy a rozvoj infrastruktury, zajištění základní dopravní obslužnosti, školství, provoz veřejného osvětlení atd. a na druhé straně máme čtyři města, kde žijí pouze dva miliony obyvatel, což je 20% populace naší země, kteří získávají z rozpočtového určení daní téměř 50% veškerých těchto příjmů,” píše se ve výzvě určené poslancům Parlametu ČR za Královéhradecký kraj, která je zveřejněna například na webových stránkách Broumova, Božanova či Martínkovic.

Náchodsko by si polepšilo o více než 208 milionů korun

Dle názoru autorů otevřeného dopisu je pozice „našich” poslanců při hlasování jednodušší o skutečnost, že ani jedno město, kterého se týká krácení finančních prostředků z rozpočtového určení daní, neleží v Královéhradeckém kraji. Naopak - u absolutně všech obcí a měst našeho kraje by došlo k navýšení jejich rozpočtů o významné částky. V případě celého Náchodska by to bylo navýšení o sympatických 208 miliónů korun, na něž by podle počtu obyvatel dosáhly všechny obce.

„Proto žádáme vás, poslance zvolené za Královéhradecký kraj, o podporu a přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterou zpracovalo Ministerstvo financí ČR,” apelují na své krajany předsedové Dobrovolných svazků obcí Broumovska a Policka.

Finance navíc by posloužily třeba na kanalizaci obce

Přijetí novely zákona by například pro Božanov s 365 obyvateli, v jehož čele Karel Rejchrt stojí, znamenalo roční navýšení příjmů ve výši zhruba 750 tisíc korun. „Rovněž bychom nemuseli platit neinvestiční náklady na žáky, kteří dojíždějí do škol. V součtu by byla obecní pokladna bohatší přibližně o milion korun,” přál by si optimální scénář Karel Rejchrt.

Takto získané peníze by mohla božanovská radnice využít na to, aby plnila závazky, kterými obce parlament úkoluje. „Aspoň bychom měli finance na to, abychom zahájili odkanalizování obce, alespoň její střední části, která je nejvíce obydlena,” uvádí starosta Karel Rejchrt, že s případným přírůstkem v obecní pokladně by si v Božanově dokázali poradit. A v ostatních obcích a městech by určitě také věděli, kde investovat.