Odtud v roce 1820 vyjelo první české kouzelné divadlo M. S. Patrčky. Byl to básník, literát a vynálezce, který žil v letech 1787-1838. Alois Jirásek o něm píše ve svém díle F. L. Věk jako o významném národním buditeli. Dnes je patronem českých kouzelníků. Pochovaný je na bývalém hřbitově u kostela sv. Jakuba, kde stojí jeho památník.

Rodák z Josefova Jindřich Balzar je umělec světového jména. Manipulátor, který projel všechny kontinenty světa. A do třetice je tu Jaroslav Zach, profesionál a historik, který v roce 2009 vybudoval magický areál na svém pozemku s Muzeem magie. Z úcty i vděčnosti k lidem, kteří svůj život věnovali pro druhé, aby jim přinesli nevšední zážitky, zábavu a kulturu své doby.

Přibližují vývoj už od pradávna

Jde o muzeum českých kouzelných divadel. Úvodem jeho návštěvy je kladena otázka: proč a kde vznikla kouzla, čáry, nadpřirozeno? Je to přirozená otázka, přirozené jsou otazníky v odpovědích. Největší zázrak je, že jsem.

Bůh, velký třesk, chemie, něco pradávného..? Úvodní část nás zavádí do prehistorie, kde už žije tvor, odborníky nazvaný Homo sapiens. Ve snaze uhájit svůj život, přežít, nechápe, neví, nezná. Snaží se komunikovat s neznámem, bojí se, prosí, děkuje, drží se tlupy, dělá různé úkony, obřady, nosí oběti. Existují příkazy, zákazy, tabu, vznikají obřady, kouzla. Od nich tehdejší člověk očekává pomoc, ochranu, úspěch. Snové představy přinášejí strašidla.

A pak přichází období, kdy se objevuje odborník kmenový kouzelník. Prolíná se poznání, víra, nemoci i drogy. Objevuje se řada čarodějů, hadačů, medicinmanů pro magii, čarodějnictví, alchymii, spiritismus, zázraky, po parapsychologii. Dokládají to prvky pověr, tvrdé odmítnutí v Bibli, meditivní kresby, grafika, okultní literatura, čarovné vejce apod. .

Současná doba předkládá nejen záhady minulosti, ale i současnosti, jako jsou piktogramy, UFO, proutkaři a tak podobně. To vystihuje myšlenka Alberta Einsteina: „To nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. Stálo u kolébky každého umění a vědy."

Druhá část muzea mapuje historii vzniku kouzelníků 13. století, kteří pomocí triků bavili obecenstvo, a vzniku kouzelných divadel. Maringotky zajížděly i do malých vesniček s chudobou a dřinou jednotvárného života. Přivážely zábavu, vzrušení, kulturu, vznikly z nich i pojízdné biografy. Původně to byla kouzelná divadla s jevištěm v maringotce, kde kouzelník sklopil její bok. později vystupoval v sálech. Měl své dekorace, kostýmy i prvky režie.

Ukazují příběhy kouzelných divadel

Historie českých kouzelných divadel začíná právě již zmíněným M. S. Patrčkou. Později už jezdí desítky různých kouzelníků s různou úrovní. Někteří zcela neznámí. U nejznámějších a nejlepších jsou v expozici muzea uvedena osobní data, fotografie a plakáty, kterých je zde přes šedesát. Jsou zajímavé nejen svým textem, ale i výtvarným zpracováním. Jde o unikáty. Označit nejlepší kouzelné divadlo nelze. Každé bylo své, originální, vždy s dobrou pověstí.

Závěr expozice patří současnosti. I když klasická éra kouzelných divadel skončila, žijí dál. Kouzelníky sdružuje celostátní organizace Český magický svaz. Muzeum Magie v Jaroměři je v majetku občanského sdružení Magická lóže M.S.Patrčky a mapuje nejen historii, ale vyjadřuje i úctu k těm, kteří přinášeli zábavu a jako herci hráli svoji roli průvodce světem fantazie a snů. Lidé díky nim zapomínali na strasti života.

Malíř František Tichý, který čerpal náměty z tohoto světa a dokonale ho znal, s uznáním i trpkostí prohlásil, že umění artistů, klaunů a kouzelníků je to nejhorší povolání pro pobavení lidí.

Ale věřte, že to dělají rádi, se srdcem na dlani. Doktor Václav Hroch napsal do pamětní knihy: „I to nejprostší kouzlo, o kterém víme, že je nacvičené za tím účelem, aby nás klamalo, ukazuje, že je život velké kouzlo a tajemství, které mu dává krásu."

Muzeum magie má širší myšlenkovou náplň. Jde o magický areál v lůnu přírody, v souznění s ní. Proto návštěvníky vítá dřevořezba nazvaná Pojídač hříchů, sto let stará maringotka, ukázka středověkého popraviště i umělecká výstava zahradní keramiky. Pro pořady slouží krytá pergola a nabízí se i tajemství pyramidy a proroctví magických run. Suvenýrem je brožura a návody triků, víno Tajemné kouzlo, hlavolamy, a samozřejmě výklad průvodce.

To všechno je Muzeum magie v Jaroměři. Třeba Vás bude inspirovat ke krátkému zastavení v dnešní uspěchané době, k zamyšlení či meditaci o smyslu života i vlastním postoji. To je víc, nežli si můžeme přát.

Magická lóže M. S. Patrčky

Muzeum magie

Jaroměř, Náchodská 432

Otevřeno: duben - říjen ve volné dny nebo po ohlášení.

Možnost objednat program.

Každou první sobotu v měsíci (květen září) v 15:00 hod. Magic party zábavný program mistrů magie.

Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč.

Parkoviště: u hřbitova a u koupaliště Na Úpě (u hospody)

tel.: 491 813 102, 731 203 289 nebo 603 794 832

Web: www.magickaloze.org

NÁVŠTĚVNÍCI Muzea Magie při jedné z Magic party, které se konají vždy první sobotu v měsíci.