V úvodu programu seznámil starosta obce Vladislav Friml přítomné se samotnou stavbou. Lidé se dozvěděli, že budova nového obecního úřadu, ve které našly své místo kancelář, zasedací místnost, knihovna, sociální zařízení, kuchyňka, sklad a archiv, byla přestavěna z bývalého zemědělského stavení zesnulého občana Jana Vojtěcha.


Než však došlo k samotné rekonstrukci museli zastupitelé požádat o převod tohoto domu na obec, protože objekt od roku 1998 patřil státu.
Přispěl jim kraj


„Budova na nás byla převedena bezúplatně v roce 2005 s tím, že ji po dobu deseti let nesmíme využívat ke komerčním účelům. Proto jsme zatím nemohli v půdních prostorách vybudovat bytové jednotky. Rekonstrukce celé stavby pak začala na podzim roku 2006. Práce přišly přibližně na tři miliony korun. Zhruba 737 tisíc nám přidal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, a to z Programu obnovy venkova,“ uvedl Vladislav Friml.
Po jeho slovech se všichni, jež si slavnostní okamžik nenechali ujít, přesunuli před opravenou stavbu, kde došlo k přestřižení pásky.


„Ať v této budově vždy vládne duch pokoje a moudrosti, spravedlnosti a lásky, ochotné služby a vzájemné pomoci,“ požehnal stavbě farář Marian Lewicki, který poté vysvětil i nový prapor a znak obce.


Motivem na těchto dvou symbolech se stala obrněná ruka držící žezlo umístěná na modré ploše. Kromě ní zde pak nechybí ani dva listy z lípy, které připomínají, že k Velkým Petrovicím patří i osady Petrovičky a Maršov. „Prapor budeme mít uložený v zasedací místnosti a znak v kanceláři,“ doplnil místostarosta Jiří Vaisar.


Po oficiální části si již účastníci mohli v klidu prohlédnout prostory nového obecního úřadu, kde se malými výstavkami prezentovaly místní spolky. Dětem byl po celé odpoledne k dispozici řetízkový kolotoč a nechybělo ani občerstvení a hudba.