Až si postaví stany, tak je první prosincový den od 18 hodin čeká Putování napříč Austrálií, kterou je provede Pepa Karel s kamarády, poté následuje posezení při kytaře a vzpomínání.

Jiří Řezník