„Na základě povolení byly v polovině září v rámci přípravy staveniště vykáceny všechny stromy navržené na kácení ve zpracované inventarizaci dřevin. Úklid větví zajistily Technické služby města Broumova, za což jim patří náš dík. Na takto připravené staveniště nastoupila stavební firma a začaly stavební práce,“ informovala Yvona Eliášová z Odboru životního prostředí. Do konce října tak v prostorách za ZŠ Masarykova vyroste nový amfiteátr. „Na jeho realizaci jsme získali grantový příspěvek ve výši 333 tisíc korun od Dobročinného fondu Philipa Morisse. Dále bude z podpory Nadace VIA z programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ vybudován základ ekostezky – tedy mlatová cesta. K ní na jaře za finance SEVERu - Střediska pro ekologickou výchovu a etiku přibudou infopanely zpracované žáky Masarykovy ZŠ a díky grantu od Královéhradeckého kraje také lavičky a nové výsadby. Celý areál Naší zahrady 2007 získá nové zpevněné cesty. Propojí se tak nejen tyto stavební objekty a budovy DDM Ulity a Masarykovy ZŠ, ale i celý areál s centrem města a sídlištěm Spořilov znovuvybudovanou spojkou na ulici K Ráji,“ dodala Yvona Eliášová.