„My jsme se letos připojili k LOMu takovou komornější akcí. Udělali jsme nějaké soutěže, kterých se účastní tátové se svými dětmi. Často se také dělá, že se dětem na obličej malují obrázky, u nás je to dnes obráceně, děti malují obrázky na obličej tatínkům. I když nakonec jsme zmalovaní stejně všichni," uvedla organizátorka jaroměřské odnože Tátafestu Petra Hůlová.

Cílem celého projektu je zvýšit prestiž otcovství v České republice a upozornit na možnost trochu odlišného vnímání toho, jak lze skloubit rodinný a profesní život obou rodičů.

„Téma slaďování rodinného a pracovního života není jen tématem žen, ale i mužů. Větší podíl otců na péči o děti rozšíří prostor pro profesní seberealizaci matek. Zároveň motivuje zaměstnavatele, aby rozvíjeli svoji personální politiku a získali další zdroj loajality svých pracovníků," sdělila Linda Pospíšilová z Ligy otevřených mužů, která je také projektovou manažerkou akce zvané Tátové vítáni aneb Táta, co nejen nosí peníze. Záměrem této aktivity je vytvořit značku, kterou budou dostávat zaměstnavatelé podporující aktivní otcovství.

Otázkou ovšem je, co na to samotní tatínkové, kteří dorazili na jaroměřský Tátafest.

„Jsem přes týden pracovně dost vytížený, tak jsem rád, že aspoň v neděli můžu trávit více času se svými kluky. Pokud jde o smysl takové akce, tak já to beru. Přijde mi to jako férová nabídka podělit se nejen o radosti, ale i o povinnosti, které s výchovou souvisí," řekl jeden z účastníků Petr Kosejk.

LOM pořádá Tátafest už od roku 2007, čímž se také snaží prosazovat zájem o Den otců, který připadá vždy na třetí červnovou neděli.

Bronislav Jaroš

Den otců v Jaroměři.